Ortak Kullanım Alanlarında Hava Kökenli Kültür Edilebilir Bakteri

Kentsel hayatın hızlı yaşandığı ve açık alanlarda kalış süresinin en aza indiği günümüz teknolojik döneminde, özellikle İstanbul gibi kalabalık metropollerde yaşayan insanların sağlığı için iç ortam kalitesi önemli bir unsurdur.

İç ortam havasını kirleten unsurların başında gelen biyoaerosollerin en önemli parçası “hava kaynaklı bakteriler”dir. Mikrobiyal kontaminasyonun da etkisi ile konsantrasyonu artan bu bakteriler, iç ortamlarda zamanla olumsuz sağlık koşulları oluşturabilmektedir.

Bu çalışmada, farklı ortak kullanım alanlarından, aktif hava örnekleme yöntemi ile alınan örneklerde; kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri (culturable airborne bacteria: CAB) konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İkincil amaç olarak, belirlenen iç ortamlardaki kişi sayısı, bu kişilerin ortamda geçirdikleri ortalama süre ve diğer fiziksel faktörlerin, CAB konsantrasyonları ile olası etkileşimi hedeflenmiştir.

Bina içerisinde kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren, kantin, dershane, ofis ve koridor gibi ortak kullanım alanları; ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve banyo ile birçok çalışmada özellikle tercih edilen, çocukların oyun ve kullanım alanı olan kreş ortamlarından örnekleme yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre, CAB konsantrasyonu ile ortamdaki kişi sayısı, ortamda bulunma süresi ve aktif hareket etkisi etkileşimi açıkça görülmektedir. Ev ortamında tespit edilen ortalama CAB değerleri (2*103 CFU/m3), ofis ortamlarındaki değerlerden (6*101 CFU/m3) daha yüksek bulunmuştur.

Ancak ortak kullanım alanları olan koridorlarda bu değer 2630 CFU/m3’e kadar ulaşabilmektedir. Tüm çalışma dönemi içerisinde ev ortamında ölçülen en yüksek değer 4160 CFU/m3 ile banyoda tespit edilirken, farklı kullanım alışkanlıkları mutfakta ölçülen CAB değerlerini ortalama 2*102 CFU/m3 ile sınırlandırmıştır.

Kreşte ise çocukların aktif oyun anında alınan örneklemede 8970 CFU/m3 değeri ölçülmüştür. Kreşe ait en yüksek değer aynı zamanda çalışmanın da en yüksek değeridir.

Tüm örnekleme süresince, kreş örneklerindeki CAB konsantrasyonundaki ölçüm farklılığını; sıklıkla uygulanması önerilen iç ortam havasının dış ortamla tazelenmesi ve böylece ortam sıcaklığının ve bağıl neminin de dengelenmesi faktörlerine bağlamak olasıdır.

Makalenin Tamamı

2017-109

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın