Nanoakışkan İçeren Tek Fazlı Mini Doğal Taşınım Döngüleri

Bu çalışma kapsamında, Tek Fazlı mini Doğal Taşınım Döngülerinin (TFmDTD’nin) farklı çalışma koşulları altındaki başarımı bilgisayar benzetimleri kullanılarak incelenmiştir.

TFmDTD’nin düşey ile yaptığı açının (0, 30, 60, 75°), kullanılan nanoakışkanın tanecik oranının (saf su, %1, %2, %3 Al2O3 katkısı) ve ısıtıcı gücünün (10, 20, 30, 40, 50W) başarıma etkisi incelenmiştir.

Önceki aşamalarda yapılan deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlarla, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, bilgisayar benzetimlerinin farklı fiziksel koşullarda TFmDTD’lerin çalışma koşullarını modellemekteki başarısı tartışılmıştır.

Karşılaştırmada farklı başarım ölçütleri (döngüdeki en yüksek sıcaklık, ısıtıcının iki ucu arasındaki sıcaklık farkı ve etkinlik) kullanılarak sayısal çalışmanın farklı başarım ölçütleri ile yapılacak incelemeler için güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuştur.

Makalenin Tamamı

2015-45

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın