Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki Isı Taşınım Katsayısı

0

Bu çalışmada, zamana bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla akış yönünde 2 mm çapında kanalların açıldığı modifiye grafit köpük malzeme ile hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı, Reynolds sayısının (Re) ve malzeme uzunluğu/genişliği oranının (L/W) fonksiyonu olarak 〖Nu〗_fs=a〖Re〗^b 〖(L⁄(W))〗^c formunda ampirik bir korelasyon denklemi ile ifade edilmiştir.

Modifiye grafit malzemenin yüksekliği (H), genişliği (W) ve gözeneklilik değeri (ε) sırasıyla 27 mm, 52 mm ve 0.113 olup akışın tamamen kanallar içerisinden gerçekleştiği varsayılmıştır.

Zamana bağlı tek akım yöntemi hem deneysel hem de teorik çalışma içermektedir. Deneysel çalışma geniş bir Reynolds sayısı aralığında (1000-10000) ve 3 farklı malzeme uzunluğu/genişliği değerinde (0.52, 1, 1.46) yapılmış olup teorik çalışma ise deneylerin ardından elde edilen veriler çerçevesinde MatLab ortamında geliştirilen bilgisayar simülasyon programı vasıtasıyla yürütülmüştür.

Makalenin Tamamı

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.