Kazan Dairelerinde Uygulamalı Enerji Yönetimi ve Maliyet Sistemleri

Endüstriyel tesislerinde ürettiği ve tükettiği enerji miktarını, kalite ve performanstan ödün vermeden ve ekonomik kısıtlamalar uygulamadan en aza indirmeyi amaçlayan bir işletme, başarılı ve sürdürülebilir bir enerji yönetim projesinin ilk adımı olan enerji etüdünü oluşturabilmek için gerçekçi ve güvenilir bir tüketim veritabanı oluşturmak ve düzenli şekilde güncellemek durumundadır.

Anlık ya da kısa vadeli ölçümlerden yola çıkan bir enerji etüdü, incelediği verilerin yetersizliğinden işletmenin gerçek ortamını yansıtamaz. Yanıltıcı veriler ışığında atılan adımlar, güvenilir sonuçlar ortaya çıkaramayacağı gibi, işletmeyi enerji tüketimini azalttığı inancı ile sonuçta etkisiz yatırımlara da yönlendirebilir.

Dağıtık, çok tesisli işletmelerin enerji tüketimi tek bir tesisin tüketimi ile karşılaştırıldığında, enerji verilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi değişik bir boyut kazanmaktadır. Dağıtık bir sistemde, toplanan noktasal verilerin ait oldukları tesis açısından değerlendirilmelerinin yanı sıra, izlenen tüm tesislerde elde edilen verilerin yardımıyla tesis randımanlarının birbirleri ile karşılaştırılması da söz konusudur.

Örneğin; bir işletme başlangıç aşamasında sayılı tesis bazında yapılan değişik uygulama ve uyarlamalar ile kendine özgü bir enerji bilgi ve deneyim dağarcığı oluşturabilir.

Böylece daha sonra projelendirilecek tesislerde, bu birikimden yararlanarak daha bilinçli ve verimli bir enerji yönetim süreci izleyebilir. Dolayısıyla, tesisler arası yapılan karşılaştırmaların yardımı ile işletme genelinde daha sağlıklı bir enerji politikasının belirlenip izlenebileceği kuşkusuzdur.

Bu çalışmada, enerji yönetimine kuramsal yaklaşımdan ziyade, saha uygulamasına yönelik bir proje ele alınmış, sistem bileşenleri irdelenerek atılan adımlar değerlendirilmiş ve uygulama sonucu sunulmuştur.

Makalenin Tamamı

2019-146

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın