Jeotermal Enerjinin Entegre Doğrudan ve Dolaylı Kullanımı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre, 2015 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 649.118 dekar örtü altı üretim alanı bulunmaktadır. Toplam örtü altı alanının 379.627 dekar (%58’i) seralara aittir. Örtü altı üretiminin 269.491 dekarında (% 42’si) ise, tünel tipi örtü altı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Tünel tipi örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanların 156.720 dekarında (% 58’i) alçak tünel yapısı, 112.771 dekarında (% 42’si) ise yüksek tünel yapısı mevcuttur.

1995 yılından itibaren elde edilen 20 yıllık veriler değerlendirildiğinde; toplam plastik sera alanının artış miktarının, toplam cam sera alanı artış miktarından daha fazla olduğu görülmektedir. 2014 yılında, Türkiye’deki seraların 298.651 dekarı (% 79’u) plastik seralardan oluşurken, 80.976 dekarı (% 21’i) cam seralardan oluşmaktadır.

5686 sayılı Kanun gereği Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, devletin hüküm ve tasarrufu altında olup arzın mülkiyetine tabi değildir. 2008 yılından sonra ruhsatlandırmak suretiyle kullanıma sunulan bu enerji kaynağı JES yatırımlarının lokomotif gücü ile 13479MWe ile Dünya 4. olmuştur. Yasa gereği teşvik edilen Entegre kullanım henüz hız kazanmasa da ilk örneği Aydın ili Sultanhisar ilçesindeki SULTAN seradır.

Yatırım maliyetleri 80$/m2, Ortalama verim 30 kg/m2 ve Ortalama birim fiyat 1$/kg olan modern seralarda Jeotermal Isıtma ile ilgili yatırımın zaten büyük bir kısmı yapılmış olduğundan, JIS projeleri sahadan toplam faydalanma oranını arttırmakta ve proje geri ödeme sürelerini kısaltmaktadır.

Bu çalışmada SULTAN SERA projesi; Isıtma verileri ve Jeotermal enerjinin kullanımı, Üretim verileri Çalışan sayısı ve sosyal etkiler açısından değerlendirilerek bir örnek proje olarak sunulması amaçlanmıştır.

Makalenin Tamamı

2019-017JEO

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın