İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması

3. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ve iklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)’in organizatörlüğünde , iklimlendirme sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarım arge ve inovasyonun sektör için önemini vurgulamak amacıyla düzenlenecektir.

Günümüzde insan yaşamının olmazsa olmaz parçası ha­line gelen İklimlendirme, kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir yaşamın da şartıdır. İklimlendirme Sektörü, zamanımızın yüzde 90’ını geçirdiğimiz iç ortamlarda, hava kalitesinin daha konforlu ve hijyenik olabilmesi için çalışır.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan İklimlendirme Sek­törü, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişim sonucunda başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Amaçları

“İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)” nin düzenlemekte olduğu İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması nın amaçları iklimlendirme sektöründe:

-Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların, mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek,
-Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek,
-Enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak,
-Simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım geliştirmeyi desteklemek,
-İhracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan ürün ve mühendislik tasarımlarında aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır;
İnovatif, Ar-Ge öğesi bulunduruan, enerji etkin, sürdürülebilir, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini arttıran, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmak.

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Kapsamı

“İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması” İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün bütün alanlarına açık olarak düzenlenmektedir.
Akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi), araştırma kurumlarına, profesyonel tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.
Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;

-Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
-Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi ile ilgili tasarımlar veya uygulamalar,
Mühendislik analizi için geliştirilmiş yeni yazılımlar,
-Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

1. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup veya firma olarak başvurulabilir. Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.

2. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Daha önce başka biri tarafından projelendirilmemiş veya herhangi bir yarışmaya veya piyasaya sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı / yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu projede varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.

Yarışma Şartnamesi: İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Şartnamesi
Online Başvuru: İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması Online Başvuru

Yarışma Takvimi

Proje Başvuru Son Tarihi05 Ocak 2016 Salı
Ara Proje Teslim Tarihi16 Şubat 2016 Salı
Ara Proje Değerlendirme Toplantısı19 Şubat 2016 Cuma
Nihai Proje Teslim Tarihi31 Mart 2016 Perşembe
Seçici Kurul Toplantısı05 Nisan 2016 Salı
Ödül Töreni TarihiİSİB Çalıştayı Nisan 2016

Ödüller

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması nda başarılı olan tasarımlara aşağıdaki tutarlarda ödül verilecektir.

Nakdi Ödül

İSİB Büyük Ödülü (birincilik ödülü) : 25.000 TL
İkincilik Ödülü : 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL

Fuar Ziyareti

Yarışmada İSİB Büyük Ödülünü kazanan yarışmacılar (en fazla 3 kişi) İSİB tarafından belirlenecek bir fuarı, İSİB’in belirleyeceği tarihler arasında ve bütçe çerçevesinde ziyaret etme hakkına sahip olabilecektir Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan tasarımcılardan Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülenler yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme yapılacaktır. Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması

Kaynak:İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği-İSİB, isibyarisma.com

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın