İç Hava Kirleticileri ve İnsan Sağlığına Etkisi

Bazı kirleticilerin iç havadaki değişimleri dış havaya göre kat kat yüksek olabilmekte ve insanların zamanlarının çoğunu içeride geçirmeleri sebebiyle bu kirleticilere maruziyetleri yüksek olmakta, dolayısıyla toplam içinde iç hava kaynaklı maruziyetin payı büyük ağırlık oluşturmaktadır.

Sonuç olarak geçici semptomlardan kronik hastalıklara kadar geniş bir ölçekte sağlık etkileri oluşmaktadır. Bu etkiler arasında kanserin de olabileceği düşünülmektedir.

Çocuklar hava kirleticilerinin etkilerine karşı hassas ve yatkın bir toplum grubu olup zamanlarının çoğunu ev ve okullarında çeşitli iç mikro-çevrelerde geçirmektedirler.

Dolayısıyla, okullardaki iç hava kalitesi onların sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, literatürde bildirilmiş olan okul iç hava kirletici derişimleri ve bu kirleticilerin yaratabilecekleri sağlık etkileri derlenmiştir.

Literatürde partikül madde (uçuşan toz), uçucu organik bileşikler, biyoaerosoller gibi çeşitli iç hava kirleticileri öne çıkmakta, kirleticiler ile solunum yolu semptomları ve hastalıkları arasında ilişki bulunduğu bildirilmekte, bunlar arasından astım, alerji ve enfeksiyonlar öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak çocukların sağlığını korumak için okullarda maruziyet temelli iç hava kalitesi standart değerleri, kirlilik önleyici / azaltıcı uygulamalar vb. iç hava kalitesi yönetimi araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Makalenin Tamamı

2015-09

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın