Gıda Proseslerinde Soğutma İşleminde Vurgulu Hava Jetlerinin Kullanımı

Gıda ürünlerinin soğutulmasının amacı, ürün sıcaklığını mümkün olan en hızlı şekilde düşürerek mikroorganizma gelişimini engellemek ve ürün kalitesini muhafaza etmektir.

Soğutma işleminde, ısı transfer katsayısı, hızlı bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için arttırılması gereken bir parametredir. Vurgulu hava jetlerinin kullanılması, hava hızının ve ısı transfer katsayısının arttırılmasını sağlayan sistemlere örnek olarak verilebilir.

Bu sistemlerin temel prensibi proseste kullanılacak akışkanın hızının arttırılarak ürün yüzeyine yönlendirilip ısı transfer katsayısının arttırılmasına dayanmaktadır.

Bu çalışmada soğutma amacıyla vurgulu hava jetlerinini kullanımı ve matematiksel modelleme temelinde ürün – sıcaklık değişimi ve soğutma ortamı – akış profili kapsamında bilgi verilecektir.

Makalenin Tamamı

2015-52

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın