Faz Değiştiren Madde-İlaveli Isı Alıcılılarla Ekipmanların Soğutulması

0

Bu çalışmada, kanatçıksız yapıya sahip bir ısı alıcının farklı eğim açılarındaki (θ=0o ve 90o) termal davranışı deneysel olarak incelenmiştir.

Isı alıcının FDM ilaveli ve ilavesiz olmak üzere iki farklı durumu karşılaştırmalı olarak tek bir ısıl yük altında test edilmiştir. Faz değiştiren madde olarak erime sıcaklık aralığı 34-37oC olan n-eicosane kullanılmıştır.

Elde edilen sonuçlar, eğim açısının; FDM ilaveli durum için doğal taşınım hücrelerinin oluşumu ve dolayısıyla ısı alıcının kullanım süresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve FDM ilavesiz durum için ise ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

FDM içerisindeki ısı transfer mekanizmasının daha net olarak anlaşılabilmesi amacıyla sonuçlar katı-sıvı ara yüzey görüntüleri ile desteklenmiştir.

Makalenin Tamamı

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz.