Evsel ve Endüstriyel Soğutma Uygulamaları

Dünya üzerinde tüketilen enerjinin önemli bir bölümü evsel ve endüstriyel soğutma ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. Fosil yakıt temelli enerji tüketimine bağlı sorunlar nedeni ile temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı soğutma sistemlerinin kullanımı, önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Soğurmalı soğutma sistemleri ile atık ısı veya güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılarak, işletme maliyetleri asgariye indirilmiş, enerjide dışa bağımlı olmayan ve tamamen çevre dostu soğutma uygulamalarını hayata geçirmek mümkün olmaktadır. Ancak soğurmalı soğutma sistemleri, ilk yatırım maliyetleri ve uygulama karşılaşılan teknik zorluklar nedeni ile geleneksel soğutma sistemleri ile rekabet edememektedir.

Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, diğer soğurmalı soğutma sistemlerine göre farklı bir çevrim özelliğine sahiptir. Resorbsiyonlu soğutma çevriminde çalışma basınçları alternatiflerine göre çok daha düşük seviyelerde olduğundan, tekno-ekonomik açıdan daha uygulanabilir ve daha güvenli soğutma uygulamaları oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin çalışma özellikleri ve farklı uygulama örnekleri tanıtılarak sistemin evsel ve endüstriyel soğutma uygulamalarında kullanımı incelenmiştir.

Çalışma sonucunda resorbsiyonlu sistemlerin sahip oldukları tekno-ekonomik üstünlükleri nedeni ile diğer geleneksel soğutma sistemlerine göre önemli avantajlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklı resorbsiyonlu sistemlerin kullanımının, enerji kullanımıma bağlı ulusal ve küresel ölçekli birçok soruna, alternatif çözümler sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

Makalenin Tamamı

2019-028

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın