Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarihçesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe yön veren ileri görüşlülüğü doğrultusunda Etibank, Türkiye’nin sanayileşmesi, doğal kaynakları ve finans organizasyonlarını bir arada yürütmek amacıyla 1935 yılında kuruldu. 1998 yılındaki yapılandırma ile Eti Holding A.Ş. ve Ocak 2004’teki yeni yapılandırma ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı. Eti Maden Dünya’da %73’lük rezerv payı ile bor madenini ilgili yasalar doğrultusunda en verimli yöntemlerle değerlendirmeyi ve uluslararası pazarlara sunmayı görev edinmiştir.

Eti Maden Borun Geleceğini Tasarlıyor

Eti Maden;  Bor ve borlu ürünleri yüksek standartlarda ileri teknolojiyle işletmek ve değerlendirmek misyonu, uzman kadrosu, global standartlara uygun hizmet kalitesi ve vizyonel yaklaşımıyla bor minerallerini verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir hale getirerek, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini bugünden tasarlamaktadır. Çevreye duyarlı, çok yönlü ve sürdürülebilir bir mineral olan bor; geleceğin yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması açısından önemli bir konumda yer almaktadır. Sivil ve askeri alanda etkinliğiyle stratejik bir ürüne dönüşen bor ve bor ürünleri, birçok endüstride geniş kullanım alanına sahiptir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; dünya standartlarındaki tesislerinde yüksek verimli bor ürünleri üreterek birçok sektöre doğrudan katkı sağlamaktadır. (Balıkesir) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, (Eskişehir) Kırka Bor, (Kütahya) Emet Bor, (Balıkesir) Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri, Bandırma Lojistik birimi, yurt dışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle madencilik, metalürji, kimya vb. sektörlerde faaliyet gösteren global bir kurumdur.

Hayatın Her Alanına Dokunan Bor

Değişen teknolojiyle uyumlu olarak gelişmeye devam Eti Maden, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bor ürünlerinin kullanım alanını her geçen gün geliştirmek adına profesyonel çalışmalar yürütmekte ve borun geleceğini tasarlamaktadır. Talebe yönelik üst düzey hizmet anlayışını iş sağlığı, çevre, kalite ve enerji yönetim sistemleri belgeleri ile desteklerken memnuniyeti ön planda tutarak verdiği hizmetle dünya bor pazarında lider konumda yer almaktadır.

Eti Maden, bor ve bor ürünleri hakkındaki bilgi ve birikimini uluslararası kalite standartlarındaki ileri teknolojiyle birleştirerek bor üretimine ve ürünlerine değer katmaya devam etmektedir.

Global çaptaki lojistik operasyonlarla bor ve bor ürünlerinden elde edilen rafine ürünleri, ulusal ve uluslararası pazarlara sunan “Dünya Bor Lideri” Eti Maden, Türkiye ve dünya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır.

“Gelecek Borda, Bor Eti Maden’de”

Eti Maden

Eti Maden Tarihçesi

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye topraklarının madencilik potansiyeli M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Doğu Anadolu bölgesinde çıkartılan obsidiyenlerin cilalı taş devrinde takas yoluyla etraftaki kavimlere satışı da göz önünde bulundurulursa dünya madencilik tarihinde Türkiye’nin elinde bulundurduğu yer altı zenginliklerinin önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Cumhuriyet’in ilanında sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek vizyonuna doğrultusunda kurulan Etibank ile ülkemizdeki madencilik faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. 1935 yılındaki yapılandırmayla Eti Holding A.Ş. adını alan kurum 2004 yılında tekrar yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Etibank’tan Eti Maden’e

Etibank’tan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne kadar gelinen yolda;

 • 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk maden yatırımı olan Isparta – Keçiborlu’da Kükürt İşletmesi kuruldu.
 • 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle “Ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmak” amacıyla Etibank kuruldu.
 • 1939 yılında Elâzığ – Ergani’de Bakır İşletmesi ve Elâzığ – Guleman Krom İşletmesi kuruldu.
 • 1955 yılında Demir madenciliği ve demir – çelik üretimi amacıyla TDÇİ’ye devredildi.
 • 1957 yılında Kömür madenciliği TKİ’ye devredildi. Muğla – Üçköprü Krom İşletmesi ve Antalya Elektrometalürji İşletmesi kuruldu.
 • 1958 yılında Kütahya – Emet Kolemanit İşletmesi kuruldu.
 • 1959 yılında Kastamonu – Küre Bakır İşletmesi kuruldu.
 • 1960 yılında İzmir – Halıköy Cıva İşletmesi kuruldu.
 • 1964 yılında Balıkesir – Bandırma Boraks İşletmesi kuruldu.
 • 1965 yılında Konya – Seydişehir Alüminyum İşletmesi kuruldu.
 • 1968 yılında Muğla – Milas Boksit İşletmesi, KBİ ve Çinkur kuruldu.
 • 1970 yılında Eskişehir – Kırka Boraks İşletmesi kuruldu.
 • 1972 yılında Elâzığ – Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi, İzmir – Cumaovası Perlit İşletmesi ve Balıkesir Bandırma Sülfürik Asit Tesisi işletmeye alındı.
 • 1974 yılında Konya – Beyşehir Barit İşletmesi ve Mardin – Mazıdağı Fosfat İşletmesi kuruldu.
 • 1976 yılında Balıkesir – Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu.
 • 1979 yılında Bursa – Kestelek Kolemanit İşletmesi kuruldu.
 • 1980 yılında Kütahya – Gümüşköy İşletmesi kuruldu.
 • 1982 yılında Kuzey Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi AB Etiproducts OY Finlandiya’da kuruldu.
 • 1983 yılında Türkiye’nin yabancı sermaye katılımlı ilk ve en büyük şirketi Etibank ve %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeler A.Ş. Rize’de Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.
 • 1984 yılında Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA, Lüksemburg’da kuruldu.
 • 1993 yılında KBİ A.Ş., Çinkur A.Ş. ve Etibank Bankacılık A.O. Etibank bünyesinden ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi.
 • 1994 yılında Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri kapatıldı.
 • 1997 yılında Balıkesir – Bandırma I. Sodyum Perborat Monohidrat Tesisi işletmeye alındı.
 • 1998 yılında Etibank yeniden yapılandırılarak Eti Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları; Eti Bor A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.
 • 2000 yılında Bandırma’da II.Sodyum Perborat Monohidrat Tesisi işletmeye alındı. Bağlı ortaklıklarımızdan, Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş, Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş. Özelleştirme İdaresine devredildi.
 • 2001 yılında Yüksek Planlama Kurulunun 26.04.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı kararı ile bağlı ortaklıklarımızdan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne devredildi
 • 2003 yılında Bağlı ortaklarımızdan, Eti Alüminyum A.Ş. ve İştiraklerimizden, Çayeli Bakır İşletmeleri’ndeki hisselerimiz Özelleştirme İdaresine devredildi.
 • 2004 yılında Eti Holding A.Ş. tekrar yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı. Balıkesir Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Balıkesir Bigadiç Bor, Kütahya Emet Bor, Eskişehir Kırka Bor, Bursa Kestelek Bor İşletme Müdürlükleri, Eti Maden bünyesine katıldı. Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
  Bandırma Yeni Sülfürik Asit Tesisiİşletmeye Alındı.
 • 2009 yılında Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul edilen ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır.
 • 2010 yılında Bursa Kestelek ve Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü organizasyon yapısında üretim müdürlüğünün baş mühendisliği haline getirildi.
 • 2011 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.
 • 2013 yılında çevreye ve insan sağlığına duyarlı Etimatik Borlu Temizlik Ürünü üretildi.
 • 2014 yılında Yönetim kurulunun 26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararı ile İzmir ve İstanbul Lojistik Müdürlükleri kapatılmış, ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ile ilgili lojistik işlemler merkez teşkilatından yapılmaya başlanmıştır.
 • 2015 yılında Yönetim kurulunun 9/4/2015 tarihli ve 621/3 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyonunda; taşra teşkilatı olarak “Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak İşletmeleri İşletme Müdürlüğü” kurulmuştur.

Borda Kalite, İnovasyon, Sürdürülebilirlik

Misyon

“Bor ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç ülkemizdeki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimimizi yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri istek ve beklentilerine uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, ülke refahına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştir.

Vizyon

“Dünya bor kimyasalları piyasasına yön veren, bor ve diğer yeraltı kaynaklarından ayrıcalık yaratacak yeni ürün, malzeme ve eşya üreten, maden ve kimya sektöründe bilgi ve teknoloji lideri olarak kabul edilen küresel bir kuruluş olmak” olarak benimsemiştir.

Değerler

Eti Maden bor ve borlu ürünlere değer katan yaklaşımları doğrultusunda yüksek verimli ve düşük maliyetli ham maddeler üreterek tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiştir.

Bu ilke doğrultusunda bor ve bor ürünleri üreten Eti Maden:

 • Yenilikçilik: Geleceğin bor ve bor ürünleri kullanıma yön verecek inovasyon odaklı çözümlerle büyümeyi devam ettirmek, geleceği yaratmak  ve  sürdürülebilir  büyümeyi  sağlamak  için  yeni  fikirleri faydaya dönüştürmek,
 • Sürekli Gelişim: Çalışma verimliliği ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Güvenilirlik: Müşteriler nezdinde ürünleri, süreçleri ve sistemleri belirlenen süre ve şartlar altında yönetebilmek,
 • Verimlilik: Süreçleri kişilerden bağımsız, israftan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek,
 • İleri Teknoloji: Uzun vadeli teknoloji öngörüleri geliştirerek, sürdürülebilir teknoloji stratejileri hazırlamak,
 • İletişim Gücü: Örgütsel ve yönetsel faaliyetlerde doğru, güvenilir ve gerçekçi kararlar için gönüllülük ve karşılıklı anlayış yaklaşımına dayalı bilgi ve deneyim aktarımını gerçekleştirmek,
 • Müşteri Odaklılık: Doğru müşteriye doğru zamanda, doğru fiyat ile doğru teklifi yaparak en üst düzeyde hizmet vermek,
 • İş Birliği: Ortak bir amacı gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak için kaynakları paylaşmak, yardımlaşmak ve birlikte çalışmak,
 • Takım Ruhu: Kurumsal sinerjiyi harekete geçiren iş yapma kültürüne sahip olmak,
 • Katılımcılık: Kararlara katılım, sorun çözme, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti sağlanmasında tüm çalışanların gönüllü desteklerini sağlamak,
 • Çevreye Duyarlılık: Çevreye duyarlı  farklılaştırma  stratejisi  kullanarak  faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Sosyal Sorumluluk: Yüksek marka değeri ve sadık müşteri yaratmak için gönüllü olarak toplumsal konulara yatırım yapmak,

değerlerine sahiptir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın