Enerji Verimliliği Bakışıyla Örnek Bir Uygulama

Basınçlı hava üretim tesislerinde enerji tüketiminin %15 nem alma ünitelerinde harcanmaktadır. Doğrudan maliyeti oluşturan bu değerin yanı sıra tesisatta yoğuşmaların olması durumunda; olası makine arızaları, amortisman ve verim kayıpları ayrıca bunlara bağlı olan duruşlardan kaynaklanan üretim zaman ve ürün miktar kayıpları ciddi maliyetlere sebep olabilmektedir. Kayıpların olası azami boyutları, konunun üzerinde durulmasında etkili olmuştur. Konuya açıklık getirmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Enerji verimliliğinin sağlanması genelde KİB anlayışının hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu Kapasite, İşletme, Bakım kavramlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın kapsamında; işletmenin vizyonuna bağlı olarak uyguladığı politik ve stratejik yaklaşımlara göre yaptığı kapasite seçimi üzerinde durulmaksızın, basınçlı hava tesisindeki nem faktörünün enerji verimliliği açısından nem gidericinin seçimi, bakım ve işletmesi üzerinde durulmuştur.

Yöntem; ihtiyacın belirlenmesi, çözümler için gerekli teçhizat alternatiflerinin tanımlanması, maliyet analizi, uygun çözümün belirlenmesi ve gerekli tesisat tasarımlarının yapılarak doğrulanmasıdır. Yatırım kararı inşa edilirken nem bertaraf sistemlerinin teknolojik yapıları araştırılmış, enerji tüketimleri ve verimlilikleri nominal değerleri üzerinden olası işletme şartlarına göre incelenmiştir.

Çalışmada, karar inşa aşaması çalışmalarındaki bilgiler özetlenmiş, tercih edilen sistemin işletmesine yönelik değerlendirmelerle konu irdelenmiştir. Geliştirilen basınçlı hat tesisatı, ileri teknoloji uygulamaları desteklenerek özgül tüketimde [kWh/m3] 0,293/0,033 =8,9 kat iyileşme, birim hacim maliyetinde [Avro/m3] 3,17/0,3 =10,6 kat iyileşme sağlanmıştır.

Makalenin Tamamı

2019-149

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın