Eğitim Yapılarında Isıl Konfor Üzerine Yapılan Çalışmalar

İnsanların ısıl çevresinden memnuniyet hali olarak tanımlanabilen ısıl konfor, bina tasarımcılarını ve kullanıcılarını oldukça ilgilendiren bir konudur. Eğitim yapılarında öğrenciler zamanlarının büyük bir çoğunluğunu kapalı ortam olarak adlandırabileceğimiz sınıflarda geçirmektedirler.

Bu sınıfların ısıl konfor koşulları hem öğrencilerin sağlığını, öğrenme kalitesini, algılama düzeylerini ve derse odaklanmalarını hem de öğretmenlerin çalışma verimini büyük ölçüde etkilemektedir. Sınıflardaki ısıl konfor düzeyi, iç ortam sıcaklığı, bağıl nemi, hava hızı, iç yüzey sıcaklıkları ve binada kullanılan ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin işletme özellikleriyle yakından ilişkilidir.

Özellikle kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu eğitim yapılarında son yıllarda ısıl konforla ilgili teorik ve deneysel olmak üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bu bağlamda eğitim yapılarında farklı sınıf ortamlarının ısıl konfor koşullarını sağlayıp sağlamadığı üzerine yapılan araştırmaları incelemek ve bu araştırma yöntemlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada ısıl konfor parametreleri ve standartlar üzerine literatür incelemesi yapılmıştır. Ardından anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite binaları üzerine ısıl konfor araştırması yapılan nesnel ve öznel çalışmalar literatürden seçilerek irdelenmiştir.

Örnek binaların bulunduğu iklim koşulları, binalarda kullanılan iklimlendirme sistemleri, ısıl konfor modelleri, PMV-PPD indisleri, iç ortam ısıl konfor parametrelerine ait değerler çalışmada kullanılacak ana başlıklar olarak belirlenmiş ve her bir örnek için karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın eğitim yapıları ve ısıl konfor ilişkisi üzerine yapılacak çalışmalara yol göstereceği öngörülmektedir.

Makalenin Tamamı

2019-87

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın