Dönmeli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı Transferi

Bu deneysel çalışmada, dönmeli eş eksenli çarpan jet akışlarının ısı transfer karakteristikleri incelenmiştir. Deneyler, farklı debi oranları (Q* = 0.4 ve 0.7) ve boyutsuz lüle-plaka mesafelerinde (H/D = 1, 2 ve 3) yapılmış olup, toplam debi sabit tutulmuştur (Qtot =1.5 x 10-3 m3 s-1 (90 L/dk)).

İş akışkanı ve çarpma yüzeyi olarak, sırasıyla, hava ve dairesel bakır plaka kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yüzey sıcaklıkları üzerinden, geleneksel dairesel jet akışı ile karşılaştırılmıştır.

Çarpma mesafesi arttıkça, Nusselt sayısı değerleri azalmaktadır. Debi oranı, hem Nusselt sayısı değerlerini hem de dağılımını etkileyen önemli bir parametre olup; artan debi oranıyla, çarpma yüzeyi üzerinde sıcaklık dağılımı daha üniform bir hale gelmekte ve ortalama Nusselt sayısı artmaktadır.

Makalenin Tamamı

2019-061

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın