Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Şerit Elemanların Isı Transferi

Bu çalışmada, boru içi türbülanslı akışlarda test borusu boyunca, eksen merkez alınarak yerleştirilen dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısı 5000-20000 değerleri arasında ısı transferine ve basınç kayıplarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir.

Dairesel kesitli kanal eksenine yerleştirilerek dalgalı burulmuş şerit elemanların oluşturduğu yüzeyin ve bu yüzeyin oluşturduğu türbülansın ısı transferine olumlu veya olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmadan elde edilen veriler; Nusselt Sayısının (Nu) ve sürtünme katsayısının (f), Reynolds Sayısına (Re) bağlı değişimleri ampirik bağlantı ve tablolar kullanılarak yorumlanmıştır.

D/2 genişliğe ve 4D burulma oranına sahip dalgalı burulmuş şerit elemanların D/4, D/8 olmak üzere 2 farklı genliği ve burulmalar arası 3 farklı dalga sayıları için deneyler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak 6 farklı şerit elemanın ısı transferindeki artış, sürtünme katsayısı ve net iyileşme oranı belirlenmiştir.

Sürtünme katsayısı değeri düz boruda 0.025 civarında iken, D/8 genlikte 0.05 ile 0.07, D/4 genlikte de 0.08 ile 0.1 aralığında olduğu belirlenmiştir. Isı transferindeki artış oranı D/8 genlikte %50 ile %106, D/4 genlikte %88 ile %144 aralığında olduğu belirlenmiştir.

Makalenin Tamamı

2019-147

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın