Bitkilendirilmiş Duvar Sistemlerinin Binalar Üzerindeki Etkileri

Çevre dostu malzemelerin ve yenilikçi yapı teknolojilerinin kullanıldığı bitkilendirilmiş duvarlar, estetik ve çevresel faydalarına ek olarak, yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda ve ısı adalarında önemli termal etkilere sahiptir. Kışın ısı iletimini arttırmak, yazın ise azaltmak için bitkilendirilmiş cephe sistemlerinin kullanılması, modern mimaride giderek daha yaygın hale gelmektedir.

Ancak, çalışmalar bitkilerin cephe performansına olan etkisinden daha çok mimari tasarıma yönelik sorunları çözmeye eğilimli olmuştur. Yapılan araştırmalara göre, yaz aylarında bu tür duvarların sıcak iklimler için binaların yıllık enerji ihtiyacını %37’ye kadar azaltması sebebiyle kayda değer termal faydaları olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada, bina cephelerine uygulanan dikey bitkilendirme sistemleri, bu sistemlerin termal performanslarını gösteren araştırmalar ve deneysel testler hakkında bilgiler verilmiştir.

Bu testlerde, bitki örtüsü olan ve bitki örtüsü olmayan cephelerin karşılaştırılması için, farklı örnekler üzerinde sıcaklık yüzdelerinin düşüşü değerlendirilmektedir. Araştırmaların sonuçlarına göre, bitkilendirilmiş sistemlerin kullanıldığı cephelerde sıcaklık düşüşü, bu sistemin kullanılmadığı örneklerden daha yüksektir.

Bu nedenle, sıcak iklimlerde, bina yüzeyinde ısınmayı önleyici bir soğutma potansiyeli sağlayabileceği ve binalarda enerji verimliliğini arttırabileceği ortaya konmaktadır. Ayrıca, iklimsel değişikliklere karşı mimarlar ve şehir plancıları için uygun teknolojilerin kentsel tasarım süreçlerine katkı sağlayabilmesi amacıyla bazı öneriler getirilmektedir.

Makalenin Tamamı

2019-010

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın