Binalarda Enerji Performansı Direktifi Doğrultusunda İncelenmesi

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği mevzuat uyumlaştırma kapsamında; sektörel sera gazı salımlarının azaltılması ve hedeflenen küresel sıcaklık artışlarını sınırlandırmak için birincil enerji kaynaklarının alternatif enerji kaynakları ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Sektörleri sanayi, ulaştırma ve bina sektörü olarak sınıflandırıldığında; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC raporuna göre iklim değişikliğini önlemek için sera gazı azaltımı için bina sektörü önemli potansiyele sahiptir. Bu sebeple yenilenen AB direktifinin 9. Madde kapsamında 2020 yılından sonra inşa edilecek olan yeni binaların sıfır enerjili olması gerekmektedir. Ülkeler ulusal planlarını hazırlaması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse sıfır enerjili binalar (NZEB) çalışmaları araştırılmıştır. NZEB’in temel amacı konfor şartlarını sağlarken enerji ihtiyacını en aza indirmek ve bu ihtiyacın yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması öngörülmektedir.

Türkiye’nin gerek yenilenebilir enerji potansiyeli ele alındığında gerekse de inşaat sektöründeki başarısı nedeniyle finansal teşvik mekanizmaları ve yasal düzenlemelerin tamamlanması ile bu neredeyse sıfır enerjili binalar hızla yaygınlaşacaktır.

Makalenin Tamamı

2019-016

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın