Bina Enerji Performansını Artıracak Alternatif Isıtma Sistemi Uygulamaları

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY) çerçevesinde bina ısıtma sistemlerinin verimliliğini artırmaya yönelik uygulamaların ve kombine ısı ve güç üretimine yönelik alternatif ısıtma sistemi çalışmalarının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenleme alanına tabi doğal gaz ve elektrik piyasaları üzerine etkileri olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada, binalarda enerji performansını artırmaya yönelik ısıtma sistemi uygulamalarının; doğal gazın nihai tüketicilere taşındığı doğal gaz dağıtım sektörü ile elektrik üretim ve dağıtım sektörleri üzerindeki olası etkileri, kısa ve orta vadedeki projeksiyonlar ile BEPY, EPDK mevzuatı ve 1 şubat 2004 tarihli, Enerji İç Pazarında Isı Talebine Dayalı Kombine Isı ve Güç Üretiminin Teşviki Konulu 92/42/EEC Sayılı Direktifi Değiştiren 2004/8/EC Sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Direktifi çerçevesinde tartışılmaktadır.

Makalenin Tamamı

2015-87

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın