900 Yapı Müteahhitinin Yetki Belgesi İptal Edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile yap-sat yapı müteahhitlere yetki belgesi numarası verilmesi,  kayıtlarının tutulması,  mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara, yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ve yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenliyor.

Bakanlık söz konusu yönetmelikle 3194 sayılı İmar Kanununa tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin “Yetki Belgesi Numarası” alması zorunluluğunu getiriyor.

Yetki belgesi numarası uygulamasına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlayan Bakanlık 31.12.2017 tarihine kadar 410 bin müteahhide yetki belgesi numarası verdi.

Müteahhit Yetki Belgesi İptal

Bakanlık ayrıca yetki belgesi verdiği müteahhitleri de denetlemeye devam ediyor. Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi hâlinde beş yıl; ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi hâlinde on yıl süreyle yetki belgesi numaraları iptal ediliyor. Denetlemeler sonucu Bakanlık 31.12.2017 tarihi itibarıyla 900 firmanın yetki belge numarasını iptal etti.

Yap-Sat Müteahhitleri “E-Hizmetler” Üzerinden Takip Edilebiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geliştirdiği yazılımla vatandaşlara, “E-Hizmetler” üzerinden sözleşme yapmak istedikleri “yap-sat müteahhitlerinin” yetki belge numarası ile yasaklılık durumlarının bulunup bulunmadığı bilgisine ulaşım imkanı veriyor.

Yapı müteahhitlerinin kayıt, izleme ve belge iptal işlemleri Yapı Müteahhitleri Bilişim Sisteminde (YAMBİS) uygulaması ile yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ayrıca 2886 sayılı İhale Kanunu kapsamındaki bitmeyen işlerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan işlerde,  kat karşılığı yapılan belediye ihalelerinde ve özel yapı kooperatiflerinin işlerinde geçerli olmak üzere “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” ne göre 6 grupta; “Müteahhitlik Karnesi” veriliyor.

Bu kapsamda Bakanlık,  kuruluşundan 04.07.2011’den 31.12.2017 tarihine kadar, 562 gerçek ve tüzel kişilere “Müteahhitlik Karnesi” düzenledi.

25.09.2007 tarih ve 26654 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği’’ne göre ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere;  yapı tesis, bakım, onarım işleri, sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işleri, işletme, yönetim, bakım ve idame işleri, proje mühendislik, müşavirlik işleri olmak üzere, dört grupta “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi” veriliyor.

Bakanlık,  kuruluşundan 04.07.201’den 31.12.2017 tarihine kadar, 337 gerçek ve tüzel kişilere Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara yurtdışında üstlenmiş oldukları taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi veriyor.

Bakanlık, kuruluşundan 04.07.2011’den 31.12.2017 tarihine kadar, 480 gerçek ve tüzel kişilere Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi düzenledi.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın