2019 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Çıktı

2019 Yılı, Türkçe “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı” ile Türkçe “İnşaat Genel Fiyat Analizi Kitabı”, 25 Şubat 2019 tarihi itibari ile İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde satışa sunulmuştur.

2019 Yılı, İngilizce “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı” ile İngilizce “İnşaat Genel Fiyat Analizi Kitabı”  baskısı da çok yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

2019 Yılı, Rusça “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı” ile Rusça “İnşaat Genel Fiyat Analizi Kitabı” yayını için çalışmalar devam etmektedir.

Kitap Temini ve Detaylı Bilgi İçin:
İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar – ANKARA
Tel:
0 312 508 79 73
0 312 508 79 74
Faks:
0 312 508 79 75

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurulması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının çevre kanadı ile Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın tek çatı altında bir araya getirilmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları; 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha da güçlendirilmiştir.

Exit mobile version