Geçici Kabul Kesintisi, Kamu İhale Kurulu Kararı

Yapım ihaleleri uygulama yönetmeliği TİP sözleşmesinin 30. maddesine göre, düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının teklif birim fiyatlı işlerde %5’i, anahtar teslim götürü bedel işlerde %3’üne karşılık gelen kısmı Geçici Kabul Kesintisi olarak idare tarafından tutulur.

Anahtar teslim götürü bedel ve fiyat farkı verilen işlerde bu tutar, sözleşme tarihi baz alınarak (Uygulama ayı endeksi / Sözleşme Ayı endeksi) endeks üzerinden güncellenerek kesilir.

Geçi kabul noksanları için tutulacak bu tutar hakedişlerden nakit olarak kesilebileceği gibi yüklenici tarafından verilecek teminat mektuplarından da karşılanabilmektedir. Geçici kabul noksanları için yapılacak kesintinin nakit mi? yoksa teminat mektubundan mı? karşılanacağı TİP sözleşmenin 30. maddesinde belirtilir ve hakediş sürecinde idare tarafından belirlenmiş bu kesinti yöntemi (nakit-teminat mektubu) uygulanır.

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 2018/DK.D-105 numaralı karara göre sözleşmesinde nakit olarak kesileceği belirtilen geçici kabul kesintisi, idare açısından ek bir külfet getirmeyecek ve kamu zararı oluşturmayacaksa idarenin kararı ile teminat mektubu ile karşılanabilecektir.

İlgili kurul kararı aşağıda yer almaktadır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2018/030
Gündem No: 7
Karar Tarihi: 23.05.2018
Karar No: 2018/DK.D-105
Toplantıya Katılan Üye Sayısı: 8

Gündem Konusu: Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten yapılacak nakit kesintinin, teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması.

Nihai karar idareye ait olmak üzere, idare açısından ek bir külfet getirmeyeceğinin ve kamu zararı doğurmayacağının tespiti halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30’uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: AMP Hakediş

Exit mobile version