0 oy
Klima Tesisatı kategorisinde (22 puan)
Dış şartları TK= 34 o C bağıl nemi Ø= % 85 ve iç şartları TK= 26 o C bağıl nemi Ø= % 60 olan ortam için bir yaz kliması planlanmaktadır. Mahal’e gönderilen havanın ¾’ ü iç ortamdan ¼’ i ise taze dış havadan alınarak klima santralinde karıştırılmakta ve bir kısmı buharlaşma sıcaklığı 8 o C olan bir soğutucudan geçirilirken diğer kısmı by-pass edilmektedir.  By-pass edilen hava ile by-pass edilmeyerek soğutucudan geçirilen hava daha sonra karıştırılıp mahal’ e üflenmektedir. Mahal’in duyulur ısı kazancı QD= 23 kW ve gizli ısı kazancı QG= 6 kW’ dır. Buna göre;

A) Olayı psikrometrik diyagramda gösteriniz!

B) Her noktada havanın özelliklerini tablo halinde belirtiniz!

C) Toplam hava miktarını bularak soğutucudan geçen ve by-pass edilen hava miktarını bulunuz?

D) Soğutucunun kapasitesini bulunuz?

1 cevap

0 oy
(28 puan)

Selamlar,

Dış ortam %85 nem çok yüksek, doğada bu nem değeri ile karşılaşılmaz.

Dış ortam - 34°C(KT) - %85

İç Ortam - 26°C(KT) - %60

Cihaz yüzey sıcaklığı 8°C (kabul)

Üfleme - 18,5°C(KT) - %89,2

Hava debisi - 9000 m³/h

Batarya by-pass oranı %50

Soğutma Kapasitesi - 62,6 kW 

psk çizimini yerleştiremedim.
...