Hidrofor Bağlantı Şemaları ve Hidrofor Montajı

Hidrofor ve su deposu genellikle bodrum sığınak gibi zeminlere, tavan arası (çatı), bahçeye (Üzeri kapalı muhafazalı bir alan tercih edilmelidir). Daire içerisinde boş bir oda, balkon gibi yerlere, bahçe garaj gibi dış mahallerde hidroforun kış mevsiminde donmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Hidrofor Montaj Kuralları

Hidrofor Yer Seçimi

Kuyu ya da sarnıç gibi hidrofor montajı yapacağınız yerlerin derinlikleri 7-8 m‟yi geçtiği takdirde 12-20 metre derinlik gibi durumlarda çift emişli derin kuyu hidroforları tercih edilmelidir. Çevresinde bulunabilecek brülör, kazan gibi ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hidroforun çevresinde bakım ve onarım amacı ile rahatça dolaşılabilecek boşluklar bırakılmalıdır.

Çevresinde bulunabilecek brülör, kazan gibi ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hidroforun çevresinde bakım ve onarım amacı ile rahatça dolaşılabilecek boşluklar bırakılmalıdır.

Hidrofor, Pompa Su Giriş Tesisatı

Tavsiye edilen montaj şekli yukarıda verilmiştir.
Pompaya su girişi için yapılacak su tesisatında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
Hidrofor su deposundan beslenmelidir. Doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapılmamalıdır.
– Tesisatta basınca dayanıklı galvaniz, polietilen, polipropilen gibi bir boru kullanılmalıdır. Bağlantılar su sızdırmaz olmalıdır.
– Pompaya su girişinin olabildiğince rahat olması gerekir. Plastik boruların et kalınlıkları fazladır. Dolayısıyla iç çapları galvaniz boruya göre daha dardır. Plastik boru kullanılacaksa emiş hattı 1 inç değil, 1 1/2 inç olarak çekilmelidir.
– Pompa susuz çalıştırılmamalıdır. Hidroforun susuz çalışmasını önlemek amacıyla su deposu içine “Su Seviye Flatörü” konulmalıdır. Pompa susuz çalışırsa içindeki fanlar ve mekanik salmastra sürtünmeden dolayı ısınıp bir süre sonra kavrulacak ve yanacaktır.
– Su giriş hattına pislik tutucu takılarak iri tanelerin pompa içine girip hasar vermesi önlenmelidir. Pislik tutucu periyodik olarak kontrol edilmeli ve süzgeç kısmı temiz tutulmalıdır.
– Pompa suyu aynı seviyedeki depodan alacaksa depo ile pompa arasındaki mesafe en fazla 10 metre olmalıdır. Bu mesafe ne kadar kısa olursa o kadar iyidir.
– Özel önlemler alınarak hidroforun emiş koşullarında çalıştırılması mümkündür. Ancak bu alt seviyedeki depodan emiş yaptırmak için aşağıdaki koşullara uyulması gerekir. İmkan varsa hidroforun alt seviyedeki depodan suyu alması tercih edilmelidir. Böylece hidroforun su giriş ağzında daima su bulunması garanti edilmiş olur ve pompanın hava yaparak susuz çalışma tehlikesi azaltılmış olur. Alttaki depodan emiş yaptırılması durumunda pompanın performansında, kendi seviyesindeki depodan suyu alması durumuna göre debi ve basınç olarak yaklaşık %10 – 20 civarında düşüş olur.

Hidrofor Bağlantı şemaları

Havasını Kompresörle Temin Eden Hidrofor Montajı

Hidrofor tankının basınçlandırılması için hava gerekir. Bu hidroforun bağlantısında hava, hava kompresörüyle sağlanır. Sistemin görevini yapabilmesi için yardımcı elemanları amacına uygun kullanılmalıdır.

Deponun şebeke bağlantısı yapılan ucuna, depo suyla dolunca kesmesi için flatör takılır. Pompa sürekli su içinde kalarak hava yapmaması için deponun alt seviyesinden bağlanır. Hidroforun tank basıncının pompa tarafına gitmemesi ve tesisat basıncının tankı etkilememesi için, giriş ve çıkışına çek valf kullanılır. Tankın güvenliği için tank üzerine veya hemen çıkışına yaylı güvenlik vanası takılır. Su deposu, pompa, hidrofor tankı ve kompresör bağlantılarında gerektiğinde kullanılmak üzere vana bağlanır. Hidrofor sisteminin basınca bağlı olarak çalışmasını, otomatik basınç şalteri sağlar.

Hava Enjektörlü Hidrofor Tankı Montajı

Bu hidrofor sisteminde hava, hava enjektörü tarafından sağlanır. Depo ve hidrofor donanımları kompresörlü sistemde olduğu gibi bağlanır. Seviye elektrotu konularak su seviyesi kontrol edilir. Selenoid vanayla hava basınç kontrolü yapılır.

Paket Tip Hidrofor Montajı

Paket hidroforlara diğerleri gibi sürekli hava takviyesi yapılmaz. Hidroforun tankı içinde membran vardır. Membran, hidrofor tankında hava ve su bölgesini ayırır. Hava bölgesine belirli miktarda hava basılarak kapatılır. Bağlantısı şekildeki gibi yapılır.

Hidrofor Otomatik Kumanda Elemanları

Bu elemanlar hidroforun çalışmasını doğrudan yönlendirir. Bağlantılarında teflon bant kullanılması uygun olur. Anahtar ağızlı oldukları için uygun ağızlı açık ağılı anahtarla veya kurbağacık anahtarla sıkılmalıdır.

Şalterli Flatörün Hidrofora Elektrik Bağlantısı

Flatör, su seviyesini kontrol eder. Su yeterli düzeye gelince akışkan yolunu kapatır. Suyun eksilmesi durumunda açarak açık su deposunun dolmasını sağlar. İalter elektrikle ilgilidir. İalter, su deposu içindeki su miktarına göre pompanın çalışmasını düzenler. Depoda suyun en az seviyeye düşmesi durumunda motorun elektriğini keser. Maksimum seviyede ise çalıştırır. Her hidrofor sisteminde uygulanabilir.

Flatörlü Şaltersiz Hidrofor Elektrik Bağlantısı

Bu tür bağlantı sisteminde elektrikli şalter yoktur. Pompa motoru su seviyesinden bağımsız çalışır. Suyun en az seviyeye düşmesi durumunda da çalışmaya devam eder. Su seviyesinin düşmeyeceği yerlerde kullanılması uygun olur.

Ayar Yapma İşletmeye Alma

Hidrofor basınç ayarının yapılabilmesi için şalterin kapak tespit vidası sökülerek çıkartılır. Basıncın seviyesi manometre göstergesinden izlenerek basınç vidasından hidroforun çalışma basıncı ayarlanır. Basınç yükseltilecekse ayar vidası + yönde, düşürülecekse – yönde döndürülür. Ayar vidasının döndürülmesi kontrollü yapılmalıdır. Ani döndürme yapılmamalıdır.

Su Depolarının Hidrofora Bağlantısı

Su depoları hidrofora en kısa yoldan ve mümkün olduğu kadar düz bağlanmalıdır. Gereksiz dönüşler pompa emişini etkiler. Pompa daima su ile dolu olacak şekilde bağlanır. Su deposu bağlantı ağzının yüksek olması durumunda, boru dönüşü yapılarak pompa seviyesine düşürülür.
Aşağıdaki şekilde farklı bir depo ve hidroforun bağlantısı yapılmıştır. Bu bağlantıda hidrofor için gerekli olan hava, hava tüpü üzerine konulan enjektörle sağlanmaktadır.

Hidroforların Çalıştırılması

– Su ve elektrik tesisatının uygunluğunu kontrol ediniz.
– Su deposunda yeterli miktarda su olduğunu kontrol ediniz.
– Susuz çalışmaya karşı korumanın uygun olarak kurulu olduğunu kontrol ediniz.
– Hidroforun pompasının hava atma tapasını hafifçe gevşetiniz. Depodaki su seviyesi, bu noktadan daha yüksekteyse bu tapadan bir süre sonra su sızacaktır. Eğer hidrofor emiş yaparak çalışacaksa bu kısımdan su doldurunuz. Daha sonra tapayı sıkıca kapatınız. Aynı şekilde emiş tesisatının içine de su doldurunuz.
– Pompayı kontrollü olarak kısa süreli çalıştırınız. İlk çalıştırmada veya pompa uzun süreli çalışmamışsa enerji vermeden önce motor fanındaki cıvata başından pompa milini tornavida ile döndürerek olası sıkışmayı gideriniz.
– Pompanın istenen basınç aralıklarında çalıştığını kontrol ediniz.
– Hidroforun devreye alınma işlemi bitmiştir.

Exit mobile version