Doğalgaz Güvence Bedeli Nedir ve Hesabı Nasıl Yapılır?

Doğalgaz Güvence bedeli ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde 39 Mad. Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Doğalgaz Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

01 nisan 2014 tarihli ve 28959 sayılı Resmi Gazete’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 4945 Sayılı Kurulu Kararı 6 maddesi Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, ön ödemeli sayaç kullanan müşterileri hariç, diğer müşterilerinden her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli üst sınırı, abonenin kullanım yerlerine göre belirlenmiştir.

Serbest tüketiciler (okul/kurumlar) ile mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan tüketicilerden alınacak güvence bedeli için üst sınırı, tüketicinin 2 (iki) aylık maksimum tüketimi karşılığı doğal gaz bedelini geçemez.

Doğalgaz Güvence Bedeli hesabı

2 (iki) aylık maksimum tüketim karşılığı alınacak olan güvence bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanır:

GB = (2 x ÇS x ÇG x YCST x BF )

GB, serbest tüketiciler ile mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerden alınacak güvence bedeli üst sınırını (TL),
ÇS, günlük çalışma saatini (saat),
ÇG, aylık çalışma gününü (gün),
YCST, kombi, soba, ocak ve şofben hariç brülörün (yakıcı cihazların) ortalama saatlik tüketimlerini (metreküp/saat),
BF, doğalgaz satış fiyatını (TL/metreküp)

Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.

2019 yılı için belirlenen Damga Vergisi hariç Güvence Bedelleri
Kombi :510 TL
Kombi + Ocak :537 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) :455 TL
Ocak :27 TL
Ocak + Şofben :82 TL
Soba :455 TL
Soba + Ocak + Şofben :537 TL
Şofben :55 TL

Exit mobile version