2019 Yılı Mekanik Tesisat Proje Fiyatı Hesabı

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanacak SMMH Asgari ücretleri ve aynı dönemde uygulanacak diğer ücretler yayınlanmıştır.

Tesisat Mühendisliği proje hizmetlerinde; İmar Müdürlüklerine onaylattırılan tek etapta hazırlanan uygulama projelerinin hizmet bedeli oranı olarak %50 alınacak olup, “Proje Asgari Ücretleri” tablosundan hesaplanarak belirlenecektir.

Office uygulamalarını çalıştırabilen cep telefonlarına da uyumlu olan “Mekanik Tesisat Proje Asgari Ücreti Hesap Programı” adlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip gerekli kısımları doldurarak fatura hesabını yapabilirsiniz.

2019 Yılı Mekanik Tesisat Proje Fiyatı Hesabı İndir

SMM ve Oda Hizmetleri Asgari Ücretleri (2019) Evraklar

Oda Ana Yönetmelik ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde ülkemizde yürütülecek Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerinin tanımlanması, bu hizmetleri yürütecek büroların tescili ile üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenerek belgelendirilmesi ile belgelendirmeye dayanan mesleki süreçlerin takibi kapsamında yapılan tüm işler belgelendirme çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.

2019 yılı içerisinde SMM’lerce verilen hizmetlerin  yürütülebilmesi ve Oda mesleki denetiminin yapılabilmesi için belge yenileme işleminin yapılmış ve Oda Bilgi Yönetim Sistemine işlenmiş olması gerekmektedir.

Yıl sonunda belge yığılmalarının olmaması için, belge yenileme işlemlerine yönelik başvuruların ekli formatta tanımlı belgeleri içerecek şekilde ve 03 Aralık 2018 tarihinden itibaren yapılması gerekmektedir. 1 Ocak 2019 itibariyle ücretlendirme 2019 yılı için belirlenen ücretler üzerinden yapılacak olup (TMMOB, Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları için asgari ücret 2019 yılında uygulanmak üzere 4.5000,00 TL olarak belirlenmiştir), Belge yenileme işlemini tamamlamayan büroların 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile yürütmüş oldukları SMM hizmetlerine ilişkin mesleki denetim yapılamayarak belge yenileme işlemi tamamlanıncaya kadar sistemden (OBYS-Oda Bilgi Yönetim Sistemi) onay ve rapor düzenleme işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

SMM Başvuru Formları ve İstenen Evraklar

SMM ve Oda Hizmetleri Asgari Ücretleri (2019)
Mühendis Değişikliğinde SMM için Gerekli Evraklar
Ortak Adres Değişikliği için Gerekli Evraklar
SMM Vize ve Yenileme
Ücretli Adres Değişikliği için Gerekli Evraklar
Yeni Başvuru için Gerekli Evraklar
Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi
SMM Başvuru Formu
SMM Belge Yenileme Başvuru Dilekçesi 
ARAÇ PROJE FİRMALAR LİSTESİ
LPG PİYASASI DOLUM TESİSİ / OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR  Başvuru Formu
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR Taahhütname
LPG PİYASASI DOLUM TESİSİ / OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR  Lisans Taahhütnamesi
LPG PİYASASI DOLUM TESİSİ / OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

Exit mobile version