ZeroBuild Türkiye Genel Sekreteri Yasemin Somuncu; “Hemen Şimdi Harekete Geç!”

ZeroBuild Türkiye Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, ZeroBuild Türkiye 2021 hakkında bilgilerini bizler ile paylaştı, röportaj için kendisine teşekkür ederiz.

  1. ZeroBuild Türkiye ‘21’ hakkında bilgi verir misiniz?

Tüketilen enerjinin büyük kısmının ithal edildiği, enerji tasarrufunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediyoruz. Enerji verimliliğinin arttırılması, fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması herkesin gündeminde. Dünyada birçok başarılı örneği bulunan ve aynı zamanda birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalara dönüşüm bu nedenlerle bu yıl ikincisi düzenlenecek ZeroBuild Türkiye’nin merkezini oluşturuyor.

Zerobuild Forum 2021

ZeroBuild Türkiye’21 ile enerji tasarrufunda büyük önemi olan Sıfır Enerji Binalar konusunda gerçekleştirilmiş örnekleri paylaşarak, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi, farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz.

Dünya örneklerinin paylaşımı ile tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-finans bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını bu yıl tekrar vurgulayacağız. Açılış oturumuna sıfır enerji binaların sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ile başlayacak olan ZeroBuild Türkiye’21’e bakanlıklar düzeyinde konuşmacı katılımı sağlanacak. Enerji verimliliği finansmanı konusunda oturumun konuşmacıları olan finans kurumlarının görüşleri ve TurSEFF değerlendirmeleri konu edilecek.

Bu yıl forum kapsamında ilk kez ZeroBuild Akademi Günü yer alacak. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında gerçekleştireceğimiz günün programında mesleki ve teknik lise öğretmenleri ile sıfır enerji binalar özelinde mesleki ve teknik eğitim alanına katkı sağlamak için bilgi paylaşımı yapılacak.

ZeroBuild Yunanistan

Ayrıca bu yıl forumumuzda gençler de bizlerle. Forumun son günü gerçekleşecek büyük kapanış oturumunda ZeroBuild Üniversiteler Ağı’nı temsilen gençler değerlendirmelerde bulunacaklar ve geniş katılımlı bir kampanyayı başlatacaklar.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ZeroBuild Türkiye’21 ile 2020 yılında ulaşılan ağ sayısın iki katına çıkartarak daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşmayı hedefledik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerlettik.

  1. ZeroBuild Türkiye’21 konuşmacıları kimler olacak?

ZeroBuild Türkiye’21, 35 ülkeden 110 fikir önderi tarafından ve her biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilecek 30 oturumda hayata geçirilecek.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve enerji verimliliği çalışmalarında öne çıkan belediyelerden konuşmacıların yer alacağı ZeroBuild Türkiye’21’de Brno Teknoloji Üniversitesi’nden Cleaner Production Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Jiří Jaromír KLEMEŠ, Netaji Subhas Teknoloji Üniversitesi (NSUT) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden  Dr. V S K H HARISH, Alman Enerji Ajansı (DENA) Uluslararası Enerji Verimli Binalar Uzmanı Mimar Paula BAPTİSTA, Baş Mühendis Mesut AVCI, GTALLIANCE Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali GİZER, KU Leuven Teknoloji Mühendisliği Fakültesi’nden Araştırmacı Dr. Nuri Cihan Kayaçetin, Selanik Aristotle Üniversitesi Proses Ekipmanları Tasarım Laboratuvarı Direktörü Prof. Agis Papadopoulos, forumda yerlerini alacak ve bilgilerini paylaşacak 110 değerli isimden sadece birkaçı.

Zerobuild Türkiye 2021

  1. ZeroBuild Türkiye’21 nasıl bir program ile gerçekleştirilecek?

Hemen Şimdi Harekete Geç!” sloganı ile gerçekleştireceğimiz ZeroBuild Türkiye’21’de Sıfır Enerji Binalar, 35 ülkeden 110 fikir önderi tarafından ve her biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans veren 30 oturumda hayata geçirilecek. ZeroBuild Türkiye’21 ile enerji verimliliğinde ve emisyon salınımının azaltılmasında büyük önemi olan Sıfır Enerji Binalar konusunda farklı iklim koşullarında gerçekleştirilmiş örnekleri paylaşarak, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi, farkındalığın daha da yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekerek hızla gereken tedbirlerin alınmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Dünya örneklerinin paylaşımı ile tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-finans bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını bu yıl tekrar vurgulayacağız.

Forum kapsamında enerji verimliliğinde büyük önem taşıyan Sıfır Enerji Binalar konusu tüm ana ve yan sektörleri de kapsayacak şekilde her açıdan ele alınacak, gerçekleştirilmiş iyi örnekleri masaya yatırılırken, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi ve mevzuatta en gerçekçi ve günün koşullarına göre yer alması için konuya dair her sektörden fikir önderleri bilgilerini paylaşacak.

ZeroBuild Sıfır Enerji Binalar

ZeroBuild Türkiye’21’de “Sıfır Enerji Binaların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” başlığı ile açılış oturumu 22 Eylül’de gerçekleşecek olup, Yeşil Tedarik Stratejileri, AB standartlarına uyum, Yeşil Mutabakat ve Türkiye’ye etkileri konularında; etkinliğin ikinci gününde enerji verimliliği finansmanı, bina ve malzeme sertifikasyon sistemleri, binalara entegre fotovoltaikler, ölçme ve doğrulama konularında uzmanların bilgi paylaşımlarıyla devam edecek. Etkinliğin 3. günü olan SEPEV Günü, 24 Eylül’de Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ile ortak gerçekleştirilecek olup, dünyadan ve Türkiye’den sertifikalandırılmış veya sertifikalandırılmak üzere olan somut farklı bina tipolojileri masaya yatırılacak.

Forumun 4. günü ise “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ının 3. maddesi “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”a, 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”e, 7. maddesi “Erişilebilir ve Temiz Enerji”ye ve 11. maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”a hizmet edecek. ZeroBuild Akademi başlığında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında ortaklaşa gerçekleştirilecek akademik günde çok değerli uzman akademisyenlerin katılımıyla mesleki ve teknik lise öğretmenlerine Sıfır Enerji Binalar özelinde güncel bilgiler aktarılacak, Sıfır Enerji Binalar’a ve yerleşkelere hızla ulaşmak üzere yöntemler paylaşılacak. Sayın mesleki ve teknik lise öğretmenlerimizin bu çok değerli bilgileri öğrencilerine aktarmaları, bu yılki forumumuzun en önemli kazançlarından biri olacaktır.

Bu yıl forumumuzda gençler de bizlerle olacak. Forumun son günü gerçekleşecek büyük kapanış oturumunda ZeroBuild Üniversiteler Ağı’nı temsilen gençler değerlendirmelerde bulunacaklar ve İklimder’in öncülüğü ve EYODER’in desteğiyle Türkiye çapında geniş katılımlı bir kampanyayı başlatacaklar. Kampanyanın devam ettiği süreçte bizleri destekleyen sivil toplum kuruluşlarının da dahil olacağını umuyoruz.

22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek olan ZeroBuild Türkiye’21’e www.turkiye.zerobuild.org adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilir foruma dair tüm bilgilere web sitemizden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilirsiniz.

  1. Kentsel dönüşüm çalışmaları, enerji tasarrufu açısından ne tür fırsatlar sunuyor?

Enerji tasarrufunun ötesinde, öncelikle enerji verimliliği için en hızlı hareketin binalar özelinde başlatılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olası bir depremde can kayıplarını önlemek amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları aynı zamanda enerji kazanımı için önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye’de deprem gerçeği göz önüne alınarak, yıkılması gereken binalar yerine yenileri tasarlanıp inşa edilirken ya da mevcut binaların deprem güçlendirmesi yapılırken burada belirttiğimiz Sıfır Enerji Bina özelliklerini sağlayacak çalışmalarla beraber ilerlenmesi binalarımızı depreme karşı dayanıklı hale getirirken, hem genel enerji tüketimimizi azaltacak, sera gazı etkisini azaltacak, sosyal, ekonomik ve çevresel refahı koruyacak, hem de mevcut kaynaklarımızı sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır.

Kentsel dönüşümle birlikte sıfır enerji binaların yaygınlaştırılması ile enerji alanında önemli oranda tasarruf elde edileceği şüphesizdir. Türkiye’deki binalarda enerji performansı iyileştirme politikaları kapsamında T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 Aralık 2020 tarihinde Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) için Rehber Kitap yayınlandı.

ZeroBuild Türkiye’21 ile yürürlükteki kanunları göz önüne alarak, önemli olan NSEB rehberinde yapılan tanımlamaların bir adım ötesine uzanarak Sıfır Enerji Binalar kavramına dikkatleri çekmenin ötesinde, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen Sıfır Enerji Binalara dönüşümün ülke gündeminde yer alması için Türkiye ve dünya kanaat önderleri ile birlikte kentsel dönüşümde yapılan yeni binalarda yeni yol haritaları kapsamında konuyu hem ulusal ölçekte, hem de yerel ölçekte her açıdan ele alacağız.

  1. Sıfır Enerji Binalar’a geçiş sürecinde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için nasıl bir model ile çözüm geliştirilmelidir?

Veriye dayalı ve bilgi odaklı bir süreç yürütmek üzere düşünce kalıplarımızı her seviyede değiştirmemiz gerekiyor. Arz ve talep arasında denge var mı? Yoksa ibre bir tarafa fazla mı kaymış? Dengede olan bir süreçten bahsediyorsak iklim değişikliğiyle mücadeleyi, su kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi koruyan yapılaşma modellerine yönelme kapasitemiz var demektir.

Yerelde imal edilen malzemelerimizde evrensel standartları yakalamak üzere kaliteyi yükseltmeli ve sadece iç pazarımıza odaklanmamalıyız. Yapılaşma sürecinde yer alan paydaşların mutlaka eğitimden geçmiş, ehil kişiler olmasını sağlatacak mekanizmaları hayata geçirmeli ve kontrol süreçlerini çalıştırmalıyız. İşinin ehli olan kişiler doğal olarak enerji verimli ve üst seviyede kaliteli yapılaşmanın önünü açacak, nicelikten çok niteliği öne çıkan, iklim ile uyumlu, sürdürülebilir yaşam alanları için mimar, mühendis, mesleki teknik lise mezunları gibi pozitif disiplinlerden gelenler ile sosyal bilimlerden bilirkişilerin bir arada çalışması ile gerçekleştirilebilir.

Bu süreç içinde karar vericilerin rolü, işletmelere düşük karbonlu ve kaynak verimli teknolojilere yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları kesinliği sağlamak için net sinyaller göndermek ve uzun vadeli bir politika çerçevesi oluşturmaktır. Ayrıca, politikaların gereksiz yüklerinin ortadan kaldırılması için karar vericilerin ve kanun yapıcıların iş dünyasını dinlemesi ve birlikte çalışması da önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın