Yüzme Havuzu Tipleri ve Özellikleri

Yüzme havuzu standardının kullanımında gerekecek niteliklerden söz edilmiştir. Aşağıdaki havuzlarda aksi söylenmedikçe havuz suyu sıcaklığı için en çok 32°C geçerlidir.

Yüzme Havuzu Tipleri

Atlama Havuzları

Atlama havuzlarının derinliği en az 3.4 m. olmalıdır.

Derin havuzlar

Bu tür havuzların derinliği 1.35 den fazla olmalıdır.

Derinliği Değişen Havuzlar

Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir. Su derinliği 0.30 m den 1.80 m ye kadar değiştirilebilir.

Dalga Havuzları

Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda depodaki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

Sığ havuzlar

Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

Su atraksiyonları olan Havuzlar

Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler, akıntı kanalları,karşı akım yüzme ve masaj tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları için zorunlu değildir.

Su Kaydırağı Havuzları ve Eğimi Az Olan Su Kaydırakları

Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0 x 8.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır. Eğimi az olan su kaydırakları ise sadece temiz su ile çalıştırılmalıdır.

Çocuk havuzları

Bu havuzların derinliği en çok 0.5 m. olmalıdır.

Ayak Yıkama Havuzları

Derinliği 0.1 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanmalıdır.

Küçük Havuzlar

Küçük havuzlar alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az bir anma yüküne göre tesis edilirler. Anma yüküne oranla sirkülasyon kapasiteside artar.

Masaj havuzları

Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesi ile köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonu olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37°C’dir.

Masaj havuzu (Müstakil)

Müstakil masaj havuzları,kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekildedirler. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri açıkça belli olacak şekilde düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 havuz hacmi öngörülmelidir. Hacimleri en az 1.6 m3 ve su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Oturma yeri sayısına göre masaj havuzlarının su hacimleri aşağıdaki tablo da verilmiştir.

Masaj havuzları için su hacmi (Müstakil kullanım)

Oturma yeri sayısı (P) Hacim (V)(m3) Tolerans

41.6+- 0.2
52.0+- 0.1
62.4+- 0.1
6’dan fazlaP x 0.4+- 0.1

Masaj havuzları (Kombine Kullanım)

Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzu içinde yapılmıştır ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler.Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en çok 1.0 m olmalıdır. Bu tür tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yüzme havuzu hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler.

Terapi Havuzları

Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Hareket havuzlarının hazırlama tesisi ozonlama aşaması olan yöntem kombinasyonuna uygulanmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35°C olmalıdır. TSE 11899’daki kurallar geçerlidir.

Soğuk Su Havuzları (fiok havuzları)

Derinlikleri 1.10 ile 1.50 arasında, su alanları 10 m2 ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3 ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilirler. Bu durumda su sıcaklığı 15°C yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3 – 0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su kanala akıtılmalı ve doldurma suyu ile değiştirilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l. den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacmi 2 m3 den büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın