Yapışkan Bant Üretim Tesisi İşyeri Ortamında Uçucu Organik Madde

İşyeri ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kabul edilebilir değerlerin aşılmaması çalışanın sağlığının korunması bakımından her zaman yeterli olmayabilir.

İşyeri ortamında birden fazla solventle çalışılıyor olması ve aynı ortamda solvent dışı çeşitli kimyasal maddelerin bulunması işçinin daha fazla etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhtelif yapışkanlı bant üretim tesisinde işyeri ortamında Uçucu Organik Maddelerin (UOM) mevcut koşullardaki konsantrasyon değerleri tespit edilmiştir.

Bu amaçla tesiste seçilen bir faaliyet çalışma ortam havasında 9 farklı noktada üç gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere UOM örneklemesi yapılmıştır.

Aktif karbon tüplerine toplanan örnekler GC-MS ile analiz edilerek UOM Profili belirlenmiştir. En yüksek UOM bileşenlerinin Toluen, Ksilen, Tetrakloretan, Etilbenzen olduğu gözlenmiştir.

Tesis içinde proses sürecinde yoğun Toluen kullanımı sözkonusudur ve çalışma ortam havasında da buna bağlı yüksek değerler (77-5560 μg/m3) gözlenmiştir.

Makalenin Tamamı

2017-113
Exit mobile version