XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu

“Gelecek ve HVAC Sistemleri” başlığını taşıyan TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecektir.

XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu

Covid-19 pandemisi ile başkalaşan yeni yaşama koşullarımızda, HVAC sistemlerinde tüm ezberlerin bozulduğu, bütün bilgilerin sil baştan gözden geçirilerek yeni normallerde yaşayacağımızın belirlenmeye çalışıldığı bu dönemde, tüm kapalı alanların nasıl daha iyi yaşanır duruma getirileceğinin görüşülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir. Gelecekte benzeri ya da hiç öngörülemeyen yeni ve bambaşka koşullarla karşılaşma olasılıklarına hazır olunabilmesi de bugünden başlayarak çalışılması gereken bir konudur.

Ancak iklim değişikliği gerçeği pandemi ile bir kenara itilemez. Bu nedenle de bugüne kadar üstünde çok emek verilerek çalışılmakta olan enerjinin etkin kullanımı, iç hava kalitesi/iç çevre kalitesi, yenilenebilir enerji kullanımı, modelleme, data ve simülasyon, dijitalleşme, yerel iklim koşulları ve buna bağlı sistem tasarım yaklaşımları, esnek sistem çözümleri konuları da önemini kaybetmiş değildir.

İçinde bulunduğumuz koşullar özellikle çevre ve mekanik tesisat konusunda çalışan profesyonellere her zamankinden daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

XV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu bu konularda çalışan akademisyen, mühendis, mimar, meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve tasarımcının bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayacak bir platform vazifesi görecektir. Bu amaçla sizleri TTMD tarafından düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.

Exit mobile version