XI. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı

XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı ‘’Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Rolü’’ temasıyla 17-18 Kasım tarihlerinde MMO İstanbul Şube konferans salonunda gerçekleştirilecek.

XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Sekreteri Ali Can Özalp kurultayın içeriği ve amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Makina Mühendisleri Odası üyesi Endüstri ve İşletme Mühendisleri olarak meslek dalı komisyonlarımızda örgütlenerek, meslek alanlarımızın düzenlenmesi, geliştirilmesi, değişen teknolojik ve sosyal koşullarda mesleğimizin bilim ve kamu yararı doğrultusunda konumlandırılması, meslektaşlarımızın nitelikli mühendisler olarak çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve aday öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Kurultayımız; Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM-MEDAK) olarak 2 yıl arayla düzenlemekte ve 2015 yılında olduğu gibi yine İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.

Teknoloji Devrimini Ele Alacağız

Kurultayımızın hazırlık sürecinde komisyon üyelerimiz, akademisyenler ve sektörde oldukça tecrübeli meslektaşlarımızla etkileşimlerimiz oldu. Bu etkileşimler sonucunda içinde bulunduğumuz dönemin gereği Endüstri 4.0 yani başka bir deyimle 4. Sanayi Devrimi’nin yarattığı dalgayı mesleğimiz açısından ele almaya karar verdik. Endüstri ve İşletme Mühendisliklerinin bilgi teknolojilerine yöneldiği bir ortamda bu konunun ele alınmasının gerekli ve meslektaşlarımızın için faydalı olacağını düşündük.

Amacımız Çözüm Üretmek

4. Sanayi Devrimi, dünya tarihinde buhar gücüyle çalışan makinaların icadından bugüne hangi evrelerden geçtiğinin tahlili birçok bilim insanı tarafından yapılmıştı. Endüstri 4.0 ise gündeme geldiği günden bu yana henüz karakterini oturtamamış, gelişmeye ve yönlendirilmeye açık bir haldedir. 4. Sanayi Devrimi’nde elbette teknolojik gelişmeler üretim ve hizmet sektörlerinde süreçleri geliştirecek çözümler getirecektir. Ancak bu gelişmelerin sermaye sınıfı ve ücretli çalışanlar açısından ne tür bir denge oluşturabileceğini tespit edebilmek ve çözüm üretmek gerekmektedir. Kurultayımızın amacı; gelişen ve değişen teknolojiye uyumlu, insanı tüm üretim ve hizmet sektörlerinin odağında tutabilecek bir vizyonu Endüstri ve İşletme Mühendisliği açısından değerlendirmektir. Bu değerlendirme üniversiteler ve sanayi iş birliktelikleri çerçevesinde kamucu değerlerle gerçekleştirilmelidir.

Kurultayın değerli amaçlarına ulaşılabilmesi; biz Endüstri ve İşletme Mühendislerine, 4. Sanayi Devrimi koşullarında üretim, hizmet ve insan faktörlerinin konumlandırılması vetoplumsal anlamda getiri ve götürüleri anlamında birikim sağlamış olacaktır. Değerli meslektaşlarımız, meslektaş adayı öğrencilerimiz, farklı disiplinlerden katılımcılar ve bu konuya ilgi duyan herkes kurultayımıza davetlidir.

XI Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı’nın Amacı:

-Endüstriyel dönüşümde endüstri ve işletme mühendisleri olarak sistemin insan odağını ve sistem çevre ile uyumunu optimum düzeyde değerlendirmek,
-Teknolojik ilerlemelerin zorunluluğu ile oluşacak çelişkileri, meslektaşlarımızın büyük fotoğrafın neresinde olduğunu ve ilerleyen süreçte nerede olacağını öngörmek,
-Teknolojik ilerlemede toplumsal yararları önemseyerek şirketlere/kamuya uyumlulaştırmak,
-Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri uzmanlık alanlarının, belgelendirmeye ilişkin yönü endüstriyel dönüşüme adaptasyonu ve uygulanabilirliğini incelemek,
-Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönüşümle ilgili irdeleyebilen, toplumsal kazanımları içeren derslerin dahil edilmesini sağlamak,
-TMMOB geleneği ve Makine Mühendisleri Odası bakış açısı ile ve öğrenci üyeliğinin, örgütlü yapının gerekliliğinin önemini aktarabilmek derslerin dahil edilmesini sağlamak,

Kurultay içeriğimiz:

Kurultayımızda 3 panel, 1 özel oturum ve 4 oturumda 12 bildiri sunumu gerçekleştirilecektir.
Açılış Paneli: Endüstri 4.0 Gereksinimleri ve Olası Sonuçları
Özel Oturum: Endüstri 4.0 ve Yaratıcı Beyin
Panel: Endüstri 4.0 Sürecinde İş Analitiği ve Optimizasyon
Kapanış Paneli: Kuşakların Evrimi ve İstihdam

1. Oturum: Üretim Yönetimi ve Endüstri 4.0

• Yalın Altı Sigma Veri Madenciliği İlişkisi
• Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi İle Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemlerinin Bir Su Dolum Tesisinde Uygulanması
• Üretim Hücrelerinin Bozucu Faktörlere Dayanıklı Tasarımı İçin Simülasyon Tabanlı Bir Metodoloji

2. Oturum: Veri Madenciliği ve Endüstri 4.0

• Müşteri İlişkileri Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
• Veri Madenciliği İçin Kritik Başarı Faktörlerinin Önceliklendirilmesi

3. Oturum: Talep Tahminleri ve Endüstri 4.0

• Değer Akışı Esaslı Maliyet Ve Yatırım Analizleri: Beyaz Eşya Endüstrisinden Bir Uygulama
• Bir Üniversite Yemekhanesi İçin Talep Tahmin Modelleri Geliştirilmesi
• Perakende Giyim Sektöründe Yapay Sinir Ağları İle Talep Tahmini

4. Oturum: Türkiye’de Endüstri 4.0

• Dördüncü Endüstri Devrimi İle Endüstri Mühendisliği Eğitimindeki Dönüşüm
• Ekonominin Dönüşümünde Mühendisler İçin Yeni Bir Meslek: İnovasyon Yönetimi Sistemi
• Türkiye Endüstri 4.0 İçin Yol Haritası Çıkardı Mı?
• Endüstri 4.0 Uygulamalarının Endüstriyel Dönüşüme Etkisi

Kaynak:MMO

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın