TÜYAK, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı

TÜYAK, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği olmak üzere iki kuruluş halinde faaliyette bulunmaktadır.

Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de yangın sektörünün gelişmesi ve yangın güvenliği konusunda toplumun eğitilmesini misyon edinerek bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında Medeni Kanunda yapılan değişiklikler sonucu üye alımının zorlaşması üzerine yangın sektörünün ihtiyacı olan geniş çapta örgütlenmenin vakıf çatısı altında oluşturulamayacağı öngörülerek daha katılımcı bir yapıya sahip bir dernek kurulmasına karar verilmiştir.

2003 yılında kurulan Yangından Korunma Derneği kuruluşundan bugüne kadar hızla büyüyen üye sayısı ve TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile birlikte ülkemizde yangın camiasını en geniş şekilde kucaklayan kurum olarak sektörü daha geniş bir şekilde temsil etme olanağına kavuşmuştur.

TÜYAK

TÜYAK Ortak Değerler

– Toplum yararına olan yangın güvenliği ve yangından korunma konularında araştırma yapılmasına öncülük etme,
– Araştırma ve çalışma sonuçlarını çeşitli yayın imkanlarından faydalanarak paylaşma,
– Kamuya, Özel Sektör ve son kullanıcıya açık Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenleyerek doğru bilginin ulaşılabilir olmasını sağlama,
– Yangın önleme ve yangın güvenliği alanında çalışanlara ve itfaiyecilere imkanları ölçüsünde karşılıksız burslar, kitaplar, öğretim ve araştırma malzemesi sağlama,
– Türk ve yabancı itfaiyeler, meslek kuruluşları, kamu veya özel kuruluşlar ile amaçlarına uygun işbirliği yapılması,
– Yangından korunma ve yangın eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve uygulamama esasları ile paralel olarak uygulama standartları ve yönetmelikleri, el kitapları ve uygulama kılavuzları hazırlama, bunların yayınlanmasını sağlayarak paylaşımını gerçekleştirme,
– Yangından korunma alanında ülkede geçerli standartların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına destek olma,
– Kamuoyuna ve kullanıcılara yönelik olarak, yangından korunma ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapma,
– Yanıltıcı haber ve yönlendirmeyi önlemeye çalışarak doğru bilginin ulaşılabilir olmasını sağlama,
– Yangınla ilgili faaliyet gösteren firmaları içeren sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesi yönünde çözüm arayışlı içinde olma,
– Yürürlükte olan standartlar, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlama yönünde çalışmalar yapma,
– Sektörün gerek iç gerekse dış piyasada gelişmesini sağlayacak kanun, kararname, şartname, yönetmelik, tebliğ, kalkınma plan-programı vb. düzenlemeleri izlenerek bu konularda oluşan sektör görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurma,
– Üyelerin ve üye kuruluş mensuplarının bilgi ve deneyimlerini genişletecek etkinlikler düzenleme,
– Çalışmalarından fayda göreceği kuruluş ve dernekler ile ilişkiye girerek ortak çalışma zemin oluşturma,
– Yabancı bilim ve teknolojiyi takip etme bu kuruluş üyelerini Türkiye’ye davet ederek, Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlar, üyeler ve kamuoyu ile paylaşma,
– Kurulma amacıyla ilgili bulunan Sivil Toplum Örgütleriyle (Vakıf, Sendika, İnisiyatif……vb) ortak amaç gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturma,

TÜYAK Hedefler

– Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak,
– Kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmelerini sağlamak üzere teknik yayınlar hazırlanması, hazırlanan kaynakların paylaşılması sağlamak,
– Halkın yangın eğitimi göreceği eğitim tesisleri ve itfaiye okulları açılmasını sağlamak
– Kamu Kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.
– Saray, kütüphane, milli arşiv ve tarihi vakıf eserleri gibi kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda imkanları ölçüsünde yardımcı olmak.
– Yangın önleme ve yangından korunmaya yönelik laboratuar, test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak,
– Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını doğru bilgi ve kaynakları -kullanarak asgariye indirilmesi,
– Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak.

TÜYAK İletişim

Perpa Ticaret Merkezi, B Blok Kat:9 No: 1376 Okmeydanı Şişli 34384 İSTANBUL
Tel : 0212 320 24 04
Fax : 0212 320 24 03
Gsm: 0541 617 99 59
Büro Sorumlusu: Şengül ÇİFÇİ, Yönetim Kurulu Asistanı
e-mail:Tuyak@tuyak.org.tr

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın