Türkiye’deki Binalar İçin Yeni (U) Değerleri: Maliyet Etkin Yöntem

2010 yılında AB Üye Devletleri tarafından kabul edilen Binalarda Enerji Performansı Direktifi, üye devletlerin binaların tahmini ekonomik ömrü boyunca en düşük maliyete yol açan enerji performans düzeylerini hesaplamalarını şart koşmakta ve bu bağlamda bir maliyet etkin bir yöntem sunmaktadır.

Metodoloji hem mevcut ve hem de yeni binalar için geçerlidir. Bu hesaplama metodolojisinin çıktısı olarak, her Üye Devletin politikalarında binalarda enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yönelik değişimler oluşmuş, aynı zamanda AB’nin Kyoto sonrası emisyon azaltma hedefleri ve COP21 kapsamında Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti (INDC) taahhütlerine olumlu katkı sağlayacaktır.

Türkiye, kendi mevzuatını AB direktiflerine uyumlaştırma yolundadır. Aynı zamanda, Türkiye, enerji ithalatına 55 milyar dolar harcamaktadır (2014 yılı, toplam ithalatın% 25i). Onuncu Kalkınma Planı’na göre, enerji tasarruflu bir ekonomi yaratmak Hükümetin gündeminde ön sıralarda yer almaktadır.

Binalar toplam enerjinin % 40ını tüketmektedir. Bu sunumda yer alan araştırma ve sonuçlar, Binalarda Enerji Performansı Direktifi uyarlanıp uygulandığında ulusal standartlar buna göre revize edildiğinde elde edilecek potansiyel enerji tasarrufunu, ulusal bütçenin üzerindeki olumlu etkisini ve CO2 emisyonları azaltma yönündeki katkıyı vurgulamaktadır.

Makalenin Tamamı

2017-042

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın