Türkiye’de Jeotermal Endüstri’nin Gidişatı

Bu çalışmada Türkiye’deki jeotermal enerjiden elektrik elde edilmesinin çok hızlı gelişimi incelenerek bunun nedenleri üzerinde durulmuş ve bunun yanında jeotermal enerjinin çevre ile etkileşimi de araştırılarak bunların sonuçları tartışılmış ve sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.

Makalenin Tamamı

2017JEO-014
Exit mobile version