Türbin Giriş Havasının Soğutulması İle Kapasite Kaybının Önlenmesi

Bu çalışmada enerji maliyetlerini azaltmak hedefine yönelik olarak kurulan enerji üretim tesisinde yapılan uygulama ile türbin havası soğutulmasının getirdiği kazanım inceleniyor. Bu yöntemle kapasitede %20 yakın kayıp önlenebiliyor.

Bir enerji üretim tesisinde türbin giriş havasının soğutulması gerekliliği aşağıdaki 2 temel nedenle önem taşır:

– Ortam/Dış Hava sıcaklığının ve buna bağlı olarak türbin giriş hava sıcaklığının 15°C’nin üzerinde olması halinde, türbin anma kapasitesindeki azalmanın önlenmesi,
– NOx emisyonlarının azaltılması,

Soğutma işlemi absorbsiyonlu veya mekanik gruplarla yapılabilir.

Absorbsiyonlu Soğutma Grubu İle Soğutma

Bu işlem zengin (güçlü) bir çözelti tarafından soğutucu akışkan buharının (H20) emilmesi (absorbe edilmesi) yöntemi ile gerçekleştirilir.

Suyun yoğuşma enerjisi ve karışım enerjisi, diğer akışkana (çözelti) aktarılır. Bu akışkan su soğutma kulesi devresindeki soğutma suyu ile soğutulur ve işlem sürdürülür. Su soğutma kulesi soğutucu akışkan buharını da yoğuşturur. Bu nedenle kompresörlü soğutma guruplarının kulelerinden daha büyük bir kule kullanımı gerekir. Soğutma işlemi kule devresi hariç vakum altında tutulan ısı değiştiricilerin içinde kapalı çevrim olarak gerçekleştirilir. Düşük elektrik tüketimi ve bakım gereksiniminin daha az olması, CFC içermemesi, çevre korunmasına olumlu etkisi bu yöntemin olumlu yanlarıdır. Büyük kapasiteli su soğutma kulesi gereksinimi ise yöntemin olumsuz yanıdır.

Santrifüj Kompresörlü Mekanik-Elektrikli Soğutma Grupları İle Soğutma

Yüksek verimli, ozon dostu soğutucu akışkan kullanılan gruplar kullanılarak yapılan soğutma işleminde projeye uygun çözümlerle toplam enerji verimliliğini arttırmak hedeflenir.

Terimler

1. Performans katsayısı (COP): Soğutma kapasitesinin kullanılan ısı enerjisine oranı.
2. Zengin Çözelti (Concentrated solution): Bu çalışmada LiBr (Lityum Bromür) %64 ağırlık olarak kabul edilmiştir.
3. Kristalizasyon: Pompalanabilen karışımın donması veya karşı gelen sıcaklıkta olması gerekenin üzerinde yoğuşması.
4. Fakir Çözelti (Weak solution): Bu çalışmada LiBr %59,5 ağırlık olarak kabul edilmiştir.
5. Soğutucu Akışkan: H2O demineralize su.
6. Absorbent : LiBr çözeltisi.
7. Jeneratör: Atık ısının değerlendirileceği ısı değiştirici.
8. Kondenser: Soğutucu akışkanın yoğuştuğu ısı değiştirici.
9. Absorber: Buharlaşan soğutucu akışkanın zengin çözelti ile karşılaştırıldığı ısı değiştirici.
10. Purge: Yoğuşturulamayan gazların dışarı atılması işlemi.
11. Kojenerasyon: Elektrik ve ısı üretimi.
12. Trijenerasyon: Elektrik , ısı ve soğuksu üretimi.
13. Otoproduktör: Elektrik veya elektrik/ısı üretecek modelin yasal adı.
14. Santrifüj: Dönel çalışma.

Makalenin Devamı

17-%20T%C3%BCrbin%20Giri%C5%9F%20Havas%C4%B1%20So%C4%9Futulmas%C4%B1
Exit mobile version