Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerlerinin İlki İzmirde Gerçekleştirildi

İzmir MMO Tepekule Kongre-Sergi Merkezi’nde 16 Kasım günü ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri’ düzenlendi.

Türkiye’de yalıtımın stratejik önemi

Sayın Müsteşarımız Mustafa ÖZTÜRK’ün talimatları doğrultusunda sektörün çatı kuruluşu İZODER ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Türkiye genelinde yapılacak olan Yalıtım Seminerinin ilki İzmir’de gerçekleştirildi.

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ile İzoder’in İşbirliği ile “Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri”nin ilki İzmir’de gerçekleştirdi.

Yalıtım sektörünün çatı örgütü İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile BASF, BETEK, BTM, İZOCAM ve SAINT GOBAIN WEBER’in sponsorluğunda, İzmir MMO Tepekule Kongre-Sergi Merkezi’nde 16 Kasım günü ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri’ düzenledi.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan’ın açılış konuşmaları ile başlayan seminer, ‘Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı ve Mevzuatlar’ konusu, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen’in moderatörlüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Heperkan, ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkan Vekili Murat Bayram ve TMMOB İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner Ermin tarafından ele alındı. ‘Isı Yalıtımı Sektöründe Malzeme ve Uygulamada Denetim ve Gözetim’ başlıklı ikinci oturum ise yine Ertuğrul Şen’in moderatörlüğünde, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İzmir Şube Başkanı Osman Akbaşak İZODER Isı Yalıtımı Komisyonu Başkanı Kürşad Sakarya ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan’ın katılımıyla yapıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Tekin ise seminerde, ‘Su Yalıtımı ve Yapı Güvenliği’ konusuyla ilgili bir sunum yaptı. İZODER Su Yalıtımı Komisyonu Başkan Yardımcısı Jozef Bonfil’in moderatörlüğünde ele alınan ‘Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor’ başlıklı üçüncü oturumun konuşmacısı, ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler oldu. İZODER İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Eruslu’nun moderatörlüğünü yaptığı dördüncü oturumda, ‘Ses Yalıtımı Yönetmeliği-Ses Yalıtımının Sağlık ve Konforla İlişkisi’, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt ile İZODER Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Dikmen tarafından ele alındı. Tüm gün süren seminer, Yangın Güvenliği Tedbirleri Komisyon Başkanı Hakan Uslu’nun, ‘Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri’ sunumu ile sona erdi.

Yalıtım Seferberliğinde Hamle Sırası Bizde

Yalıtım sektörünün çatı örgütü olarak bu yıl Anadolu’ya yöneldiklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, “Amacımız, sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirerek, ısı, su, ses ve yangın yalıtımını hep birlikte masaya yatırmak; Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konuda tarafların görüşlerini ortaya koymak ve sorunlara çözüm önerileri getirmektir” dedi. Pelesen, “Isı yalıtımı, her şeyden önce Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konudur. Bugün Türkiye, ısı yalıtımı sektöründe Avrupa’nın en büyüğü konumunda. Bunun bir nedeni de gelişmiş ülkelerin, uzun yıllar önce başlayan seferberlikte epey yol almalarıdır. Şimdi hamle sırası bizde. Bu farkı kapatmalıyız. Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu binalara sahip olabilmek için önümüzde kentsel dönüşüm gibi çok önemli bir fırsat var. Eğer elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirerek yeniden inşa edilecek tüm binalara, doğru malzeme ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip ustalarla doğru uygulama yaptırırsak, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca dolarlık katkıda bulunabiliriz” diye konuştu.

Su Yalıtımı Yoksa, Yapı Kullanma İzni Belgesi Verilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve 27 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği ile binaların kaderinin değişeceğini vurgulayan Pelesen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yönetmelik, ülkemizde büyük bir eksikliği giderecek. Yeni yapılan binalarda, yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek. Artık su yalıtımı uygulamalarının doğru ve standartlara uygun yapılması sayesinde, binalarımızın ömrü uzayacak. Asgaride 80–100 yıl gibi süre için tasarlanması ve ömrünü bu sürede tamamlaması gereken yapılarımızın, bu süre içinde güvenli şekilde fonksiyonunu sürdürmesi için öncelikte suyun yaratacağı korozyon etkisine karşı korunmuş olmalı. Bugün ülke genelindeki 15 milyon konutta halen su yalıtımı yok. 6.5 milyon konut ise deprem açısından riskli bina statüsünde. Yönetmeliğin amacına ulaşması; tasarım aşamasında doğru ürün ve sistem seçiminden başlayıp, standarda uygun ürünlerin doğru şekilde uygulanması etkin denetimile sağlanabilir.”

Yangında Öncelik Korunmak ve Kurtulmaktır

Yangın yalıtımına da değinen Pelesen, “Yangında öncelik, korunmak ve kurtulmaktır. Yangın yalıtımı, yangınlarda oluşan ısı ve dumanın zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlerdir. Yangın çıktığında en hızlı en güvenli şekilde yangın mahallinin terk edilmesini sağladığı gibi, hayati bir unsur olan dumanın bina içinde yayılmasını geciktirecek önlemler ancak yangın yalıtımı ile mümkündür. Tüm yalıtım tedbirlerini ve uygulamalarını almayı planladığınız yeni inşaatlarda, yangın yalıtımının maliyeti inşaat maliyetinin yüzde 5’ini geçmez” dedi.

Ses Yalıtımı Çok Önemli Ancak Yeni Binalarda dahi İhmal Ediliyor

“Bugün yaşamımızın her alanında, farkında olmadan gürültüye maruz kalıyor ve bu durumun olumsuz etkilerini daha fazla hissediyoruz” diyen Pelesen, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ses yalıtımı çağdaş yaşam standartlarını sağlamak için ülke olarak benimsememiz gereken bir konudur. Bugün özellikle kentlerde yaşanan gürültü kirliliği hepimizi olumsuz etkiliyor, sağlığımızı tehdit ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, teknik kuralların belirlenerek son haline getirildiği Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 31 Mayıs 2017 tarihli sayısında yayınlandı. Gürültü, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlığımızı 35 kritik etki ile tahrip ederek, toplumsal uyum ve verimliliğimizde derin yaralar açıyor. Ayrıca gürültü çocuklarımızı hem fizyolojik, hem bilişsel, hem de duygusal açıdan olumsuz etkiliyor. Ses yalıtımı, yeni yapılan modern binalar dahil ihmal edilen bir konu. Ancak önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale gelecektir.

Asrın Projesi Kentsel Dönüşümle Türkiye’nin Yüzde 65-70’i Dönüşmeli

Ülkemizde son yıllarda önemli gelişme, değişme ve dönüşüm yaşandığını belirten İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, “Bu kavramlar artık hep gündemimizde. Gelişirken, değişirken ve dönüşürken de birçok sorunu birlikte çözmeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyonu ve misyonu ile sürdürülebilir, çevre dostu ve marka şehirler sloganıyla, gerçekten asrın en büyük projesini üstlenmiş bulunuyoruz. Asrın projesi dediğimiz kentsel dönüşüm kapsamında, ülkemizin yüzde 65-70’inin dönüşmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Hızlı bir şekilde bunu başarmamız gerekiyor. Bakanlığımız, TÜİK verilerine göre yaklaşık 7 milyon konutun 15 yıl içinde dönüşmesi gerektiğini açıkladı. Dolayısıyla canlarımıza mal olan depreme ve afetlere dayanıklı binalar yaparak bu işin içinden çıkmamız gerekiyor” dedi.

İzmir’de 45 Milyon Metrekarelik Alanda Dönüşüm Yapılacak

Bugün yalıtım ile enerji verimliliği sağlanan binalarda yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlandığını belirten Varan, şöyle konuştu: “Afetlere dayanıklı binalar yaparken, daha konforlu, sürdürülebilir ve enerji verimliliğini artıracak binalara ihtiyacımız var. Artık geri dönüş yok. İzmir’de yaklaşık 4 bin 500 hektar, yani 45 milyon metrekarelik alanda dönüşüm yapılacak. Yapı stokunun yaklaşık 2 milyon 500 bin olduğu İzmir’de, yaklaşık 1 milyon 500 bininin dönüşümü olacak. Bu süreçte aç gözlülüğe gerek yok. Dönüşüm, sabırla, metanetle, teknik konuların ilkesine uyarak gerçekleşmeli. Bu ülkeye hizmetin çeşitli yolları var. Bunların en önemlisi de, yapılan işin en doğrusunu, en güzelini yapmaktır. Bunu bizim insanımız hak ediyor.”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları, öğretim üyeleri, mimar, mühendisler yanında kamu, sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri, güncel bilgilerin paylaşıldığı oturum ve sunumlarla devam etti. ‘Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı ve Mevzuatlar’ oturumu, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen’in moderatörlüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Heperkan, ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkan Vekili Murat Bayram ve TMMOB İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner Ermin tarafından ele alındı.

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın