TTMD 2017 Çalıştayı Yapıldı

TTMD, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin geleneksel Çalıştayı, “Geçmişten Geleceğe ikinci 25. Yılında TTMD” temasıyla 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Divan Otel Gaziantep’te gerçekleştirildi.

TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, TTMD üyesi olan sektör dernek başkanları, alanında uzman mühendisler ve çok sayıda TTMD Üyesinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sarven Çilingiroğlu, TTMD’nin 25.yılını kutlandığı bu dönemde, TTMD Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme Projesi adı altında bir strateji raporu hazırladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Hedefimiz, TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında gelecek dönem yönetimlerine yol haritası belirlemek. Bu projeyle amacımız TTMD’nin üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmek ve üyelerin TTMD’deki performanslarını artırıp, sektöre yön verirken daha etkin rol oynamasını sağlamaktır. Düzenlediğimiz bu çalıştay projemizin ilk adımıdır. Geçmişte yapılan tüm çalışmalar bizim için çok değerli hazinelerdir. Tüm bu çalışmaların işler haline gelmesi süreklilik kazanması, kurumsal yapı gereği profesyonel idari bir ekip ile sağlanabilir. Performansa dönüşmeyen gönüllülük esaslı yapı içerisinde söylemlerin tekrarından öteye gidemiyoruz. Bu nedenle gönüllülük ve adeta yarı sorumluluk esaslı örgütlerimizde eksik kalan yanımızı profesyonel destek alarak kurumsallaşma yönünde bir adım atmak istedik.”

Açılışta konuşan ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu, İklimlendirme sektörünün tarihçesi hakkında kısa bir sunum yaptıktan sonra TTMD’nin kuruluşundan itibaren tesisat sektörü için önemine değindi. Eroğlu, ISKAV ve TTMD ilişkilerinin başarılı şekilde yürüdüğü belirterek önümüzdeki 25 yıllık dönem için görüşlerini aktardı. Daha sonra konuşan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ise İSKİD Üyeleri ve Komisyonlarının görüşlerini aktardı. Yönet, TTMD’nin bu sektörde önemli bir lokomotif olduğunu belirterek TTMD’de olacak gelişmelerin tüm sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

MTMD adına bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, kurumsallaşmanın artması yönünde gayretlerin önemli olduğun söyleyerek, sektörün problemlerine değindi. Çelimli, özellikle sözleşmelerde yaşanan sıkıntılar yüzünden müteahhitlerin zor durumda kaldığına dikkat çekti. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz ise, İklimlendirme Meclisi olarak TTMD ile işbirliği içinde çalışmaktan memnun olduklarını ve TTMD’nin sektör için çok önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Çalıştayın açılış sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Macit Toksoy, bütünleşik performans bakış açısı ile öneriler konulu bir paylaşımda bulundu. Toksoy ilk olarak profesyonel meslek insanı örgütlerinin misyonlarını aktardıktan sonra; bütünleşik performansı, bir projenin düşünsel başlangıcından sonuna kadar projenin içinde yer alan, projenin gelişimini etkileyen, çevresel etkileşimler de dahil her türlü bileşen ve sistemin performanslarının bileşkesi olarak tanımladı. Bu bağlamda TTMD’nin bütünleşik performans bileşenlerini sıralayan Macit Toksoy; TTMD’nin ilk 25 yıl yaptıklarına değindikten sonra ikinci 25.yılda eğitim, mesleği geliştirme, akreditasyon, mesleki denetim, üyelik geliştirme, kaynak yaratma, ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliği, dernek mevzuatının gözden geçirilmesi gibi başlıklar hakkında tavsiyelerde bulundu.

TTMD “Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme” Projesi kapsamında Çalıştay Moderatörlüğü yürüten Figen Görücü projeyi tanıtan bir sunum yaparak, hedeflerinin TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında gelecek 25 yılı için marka iletişim yol haritasını belirlemek olduğunu söyledi. Görücü, marka iletişimini anlık bir faaliyetten ziyade yönetilmesi gereken, sonuçları ölçülen ve sürekli gelişen bir süreç olarak tanımladı.
Projenin ilk fazı olan çalıştayda, TTMD kurum kültürünü tanımak ve tanımlamak; katılımcıların maksimum bilgi paylaşacakları ve ilgi gösterecekleri bir platform yaratmayı hedeflediklerini belirten Figen Görücü: “Çalıştaydaki temel amacımız katılımcılık ile strateji konusundaki güçlü yön ve gelişim alanlarının belirlenmesi, stratejinin performansa dönüşmesi adına kilit ipuçlarının paylaşılması, önceliklendirme ile enerji ve odaklanmanın doğru konulara yönlendirilmesi, farklı perspektif ve güçlü sorular ile katılımcıların bakış açılarının ‘Gelecekteki İletişim Stratejisine’ doğru yönlendirilmesi ve/veya zenginleştirilmesidir” dedi.

72 katılımcının yer aldığı çalıştayda 5 oturum gerçekleştirildi. İlk 3 oturumda “Mevcut Durum Analizi” kapsamında; TTMD’nin “Geçmişten Bugüne Yaptıklarından Aldığı Dersler”, “Kurum Kültürü ve Değerleri” konularında grup çalışmaları yapıldı. Son 2 oturumda ise “STK Olarak Makro Bakış açısı ile TTMD’nin Gelecekte Sektördeki Rolü ve Öncelikleri” ni belirlemeye yönelik, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise, çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere, sektöre ve katılımcılara teşekkür etti. Kılkış ayrıca yeni açılan TTMD Gaziantep Temsilciliği görevinin üstlenen Mehmet Cihan Beyhan’a bir teşekkür belgesi takdim etti.

TTMD 2017 Çalıştayında son gün, profesyonel rehber eşliğinde Gaziantep Sokakları, Bakırcılar Çarşısı ve dünyaca ünlü mozaikleriyle Zeugma Müzesi gezildi.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın