TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı 12 Nisan 2019

İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı, 12 Nisan 2019 tarihinde “6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenecek.

TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı

6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tarih12 NİSAN 2019- Cuma
YER: İnşaat Mühendisleri Odası – Teoman ÖZTÜRK Salonu, Necatibey Caddesi No:57 Kızılay, ANKARA
GÜN- SAAT: 12 Nisan 2019 Cuma- 10.00-19.00
İLGİLİ ÇEVRE: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odaları, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Bölge Kurulları,  Bilirkişilik Eğitmenleri, Bilirkişiler

TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı

Çalıştayın Amacı

Bilirkişilik hizmeti, meslekte teknik yeterliliği, etik davranış ilkelerine sahip olmayı ve denetleyici bir örgütsel mekanizmayı gerektirmektedir. Bu nitelikleri taşımayanların da bilirkişi olabilmesi nedeniyle geçmiş dönemlerde bilirkişilik hizmetinin giderek kamusallığını kaybedip kar amaçlı bir işe dönüşmesi,  konunun masaya yatırılıp tartışılmasını gerekli kılmıştır.

Bu bağlamda; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,  bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulması amaçlanmış ve bu doğrultuda gerekli girişimler yapılmıştır.
2017 yılında Bilirkişilik Yönetmeliği’nin de yürürlüğe girmesi sonrasında yeni mevzuata göre Bilirkişilik temel eğitimi vermeye yetkili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalar Bilirkişilik Temel eğitimleri düzenlenmeye başlamıştır.

Geçen iki yıl içerisinde eğitimlerde, uygulamalarda ve başvuru süreçlerinde eksik olduğu tespit edilen hususların ve yaşanan aksaklıkların belirlenmesi, bilirkişilik alanının nitelik ve verimliliğinin arttırılması için önem arz eden bir noktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılığı meslekleri bilirkişilik hizmetine en çok gereksinim duyulan meslekler olduğu için bu alanda yaşanan sorunlar TMMOB ve bağlı Odaların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu bağlamda ilki 19 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen TMMOB 1. Bilirkişilik Çalıştayı’nın ana aksında belirlenen amaçlar, çıkan yeni Yasaya atıfla  “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığı ile düzenlenen TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı’nda tekrar ele alınmıştır. TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı’nın ana amacı ise; 6754 sayılı Yasa’da sayılan meslek örgütlerinin bilirkişilik çalışmalarını ve uygulama alanında çıkan sorunlarını yasa ve yönetmelik çerçevesinde gözden geçirmek, UYAP- Bilirkişilik Portalı uygulamalarındaki problemleri tespit ederek, TMMOB’nin görüş ve önerilerini ortaya koymak olarak tanımlanmıştır.

TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı Programı

TARİH: 12 NİSAN 2019
09.30 – 10.00 KAYIT
10.00 – 10.30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10.30 – 10.50 KONUK KONUŞMACILAR
10.50 – 11.20 BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU ( tematik sunum)
11.20-11.30 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KOMİSYONU SEÇİMİ
11.30 – 12.45  1. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Niyazi KARADENİZ
ATÖLYE 1 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI
754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri
Alt Konu Başlıkları

 1. Bilirkişilik Temel Eğitimleri: Niteliği, İçeriği, Süresi
 2. Bilirkişilik Güncelleme Eğitimleri: Niteliği; İçeriği; Süresi
 3. Mesleki Alanlara Yönelik Eğitimler ve Belgelendirme

12.45 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 14.45  2. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Ali EKİNCİ
ATÖLYE 2 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI
6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları
Alt Konu Başlıkları

 1. Uzmanlık Alanları
 • Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
 • Uygulama Alanları
 1. Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerde Aranan Nitelikler, Kriterler
 2. Bilirkişilik hizmetinde Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Dosya Sayısı, dağılımı

14.45 – 15.00 ÇAY ARASI
15.00 – 16.15  3. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Petek ATAMAN
ATÖLYE 3 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI
6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul şartları
Alt Konu Başlıkları

 1. Bölge Kurullarına UYAP üzerinden veya doğrudan yapılan başvurular
 2. Başvuruların değerlendirilmesi; Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması; Bilirkişilikten men
 3. Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul ve Esaslar
 4. Bilirkişilik Hizmet Bedellerinin tespiti

16.15 – 16.30 ÇAY ARASI
16.30 – 19.00 FORUM
Forum Yöneticisi: Ali Fahri ÖZTEN
Atölye Sözcüleri, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Meslek Odaları Temsilcilerinin katılımıyla.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın