TMMOB 11. Enerji Sempozyumu: Enerjinin Geleceği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve “Enerjinin Geleceği” başlığı altında bir araya gelecek TMMOB 11. Enerji Sempozyumu 14-15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecektir.

Bugüne kadar düzenlenen TMMOB Enerji Sempozyumlarında; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, belirlenen ana temalar etrafında enerji konusunun farklı uzmanlarla ele alındığı ve somut sonuçlar üretilerek bunların kamuoyu ile paylaşıldığı demokratik kürsüler yaratılmıştır.

Bu Sempozyumda da “Enerjinin Geleceği” ana temasından hareketle konunun sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapılacaktır. Bugün dünyada ve ülkemizde merkez sermayenin birikimini arttırmak adına, doğal kaynaklar, madenler, SİT alanları, tarımsal araziler, içme suları ve ormanların yok edildiği, küresel ısınma ve çölleşme ile radyoaktif sızıntıların sürdüğü, genetik çeşitliliğin bozulduğu ve canlı türlerinin giderek azaldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Böyle bir dönemde TMMOB olarak enerji konusunu tartışırken; planlama, kaynakların doğru kullanımı ve toplumsal yarar ekseninde, üretilen enerjinin adil paylaşımı meselesine geçmişten bugüne vurgu yapmak ve çözümler üretmek üzere tarihsel bir sorumlulukla bu Sempozyumu düzenliyoruz. Sermayenin kendini genişletilmiş ölçekte yeniden üretmek adına ekonomik büyümenin gerektirdiği sınırsız pazar arayışına çare bulmak için geliştirdiği, doğanın finansallaştırılması ve dünya ölçeğinde toprak, hava, su dahil tüm canlıların metalaştırılmasına karşı TMMOB başka bir uygarlığın mücadelesini vermektedir.

Düzenlenecek Sempozyumda; Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin Geleceği, Enerjide Planlama ve Ekonomi, Enerjide Öncelikler, Enerji ve Savaş, Enerji Çevre ve Toplum, Küresel Enerji Rekabeti, Enerji Kaynakları ve Teknolojik Gelişmeler, Adana, Hatay, Mersin ve Çevresindeki Yerel Enerji Sorunları ve Enerji Kooperatifleri alt konu başlıkları olarak tespit edilmiştir.

Enerji Sempozyumu: Enerjinin Geleceği Konuları

Oturum Başlıkları

-Enerji Çevre ve Toplum
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojik Gelişmeler
-Enerji Kooperatifleri
-Bölgesel Enerji Sorunları
-Enerjide Sürdürülebilirlik, Planlama ve Ekonomi
-Enerjide Öncelikler

Özel Konular

-Enerji ve Savaş
-Enerjinin Geleceği
-Enerji ve Ekonomi

Paneller

-Enerjide Planlama, Uygulama ve Sonuçları
-Enerjinin Geleceği

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın