Tgub Isı Yalıtım Programı

Tgub ısı yalıtım programı sektörün gelişimini sağlamak amacı ile yürüteceği faaliyetleriyle, Türkiye’de gazbetonun bilinirliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlayan Türkiye Gazbeton Üreticiler Birliği tarafından 5. sürümü hazırlanan ücretsiz yazılımdır. Isı yalıtım hesabı yapmayı kolaylaştırarak mühendislere uygun çözümler sunmaktadır.

Tgub Isı Yalıtım Programı

Yürürlükteki TS825’te açıklanan hesap kabul ve yöntemlerine tam olarak uyumlu olan yazılımla, farklı yapılar ve bunlara bağlı çok çeşitli kesitler, kapı ve pencereler oluşturulabilmektedir. Geliştirilen yazılım kullanılarak özgül ısı kaybı, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, yoğuşma çizelgeleri ve grafikleri kolaylıkla hazırlanabilmekte, otomatik raporlar oluşturulabilmektedir.

Tgub 5.0 Dosya indirme linki: Program İndir

TS825 ısı yalıtım hesaplama programı kullanımı ile ilgili program kütüphanesinden faydalanabilir, ısı yalıtım yönetmeliği ve tavsiye edilen u değerlerine dikkate alarak hesaplama yapabilirsiniz.

Tgub Programa Giriş

Programa ilk girişte “Kullanıcı Bilgileri” ekranı açılır. Bu ilk oluşacak projenin raporlarının dip notlarında kullanılacak olan bilgiler içindir. Burada sadece kullanıcı adı zorunludur. Bu bilgiler proje girişinde değiştirilebilir. Ondan sonraki girişlerde, “TGUB TS 825” ikonuna veya menüsüne basıldığı zaman aşağıdaki ekran açılır. Yeni bir proje başlatılacaksa “Dosya”  ana menüsünden “Yeni Proje”, veya daha önce girilmiş olan bir proje, güncelleme amacı ile açılacaksa  “Proje Aç”  menüleri seçilir. Eğer hiçbir işlem yapılmadan çıkılacaksa, “İptal” ile ekran kapatılır.

Yeni Proje

“Yeni Proje” seçeneği ile programa girilir ve aşağıdaki “Proje Bilgileri” ekranı açılır.

Bu ekranın sol tarafına proje ile ilgili bilgiler girilir. Burada sadece “Proje Adı” alanı zorunludur. Buraya girilen isim veritabanının da adı olduğundan daha önceki projelerde kullanılmamış olması gerekir.

Sol tarafa ise proje sorumlusu ile bilgiler girilir. Daha önce girilen kullanıcı bilgileri buraya gelir. İstenirse değiştirilebilir.

“Kaydet” düğmesine basılınca “Dizayn Bilgileri” ekranına gidilir.  “Çıkış” düğmesine basınca hiçbir bilgi kaydedilmeden önceki ekrana dönülür, veya “Farklı Proje Aç” ile daha önce var olan bir projeyi seçmek için, “Proje Aç” ekranına gidilir.

Dizayn bilgileri

Buradaki bütün alanların doldurulması zorunludur (Sadece “Kullanım Alanı” salt okunurdur, bunu program “Brüt Hacim”den kendisi hesaplar). “Bölgesi” alanı Standard’ın Ek-D ve Ek-G’deki tablolardan binanın bulunduğu bölgenin belirlenmesi amacı ile konmuştur. “Proje Tarihi olarak” Yeni Proje’de günün tarihi, daha önce girilmiş projede ise o proje için belirlenmiş tarih çıkar. Kullanıcı isterse bu tarihi değiştirebilir. Raporlarda burada belirtilen tarih çıkar. Burada seçilen “Düşey Dış Yüzeylerde Camlama” daha sonra değiştirilemez.

Proje Aç

Dosya menüsünden bu seçenek kullanıldığı zaman ilk olarak aşağıdaki ekran açılır, ve varolan projeler listelenir.

Bu ekranın sol tarafı eğer çok fazla proje varsa, buradaki alanlara proje ile ilgili bilgilerin tamamı veya bir kısmı girilerek, sağ tarafa o özelliğe sahip projelerin gelmesi sağlanır. Sağ tarafta istenen proje seçildiği zaman “Proje Aç” düğmesine basıldığında “Proje Bilgileri” ekranına gidilir.

“Proje İçeri Al” düğmesi  daha önce “Proje Dışarı” alma işlemi ile bu program tarafından dışarı alınan bir projeye ait verilerin içeri alınması için kullanılır. Bu programda veriler özel veri tabanında saklandığından, “Proje Dışarı” alma işlemi yapılmadan bir projeye ait bilgilerin taşınması olanaksızdır.

Bu ekran aynı zamanda gereksiz projelerin “Proje Sil” düğmesi ile silinmesini de sağlar.

Seçim yapılıp “Proje Aç” düğmesine basıldığında, “Proje Bilgileri” ekranı gelir.

Buradaki alanlar daha önce girilmiş bir proje olduğu için dolu olarak gelir. İstenirse değişiklik yapılabilir. Değişiklikler saklanmak isteniyorsa, “Kaydet”e veya eğer bundan sonra Dizayn bilgileri ekranına gidilmek isteniyorsa, “Dizayn Bilgileri” tuşuna basılıp ekran kapatılır. Eğer yapılan değişiklikler saklanmadan çıkılmak isteniyorsa “Çıkış” tuşuna basılır.

Tgub Yapı Elemanları

Bu ekran duvar, tavan ve tabanların bileşenlerinin oluşturulması için kullanılır.

Buradan aşağıda isim ve kısaltmaları belirtilen yapı elemanlarının bilgileri girilir. Her bir Yapı Elemanı türünden on bir farklı yapı oluşturmak mümkündür.

DH – Duvar ( dış hava temaslı )
DO – Duvar ( ısıtılmayan iç ortamla bitişik)
DT – Duvar ( toprak temaslı )
CC – Tavan ( üstü çatılı )
CA – Tavan ( üzeri açık )
TT – Taban ( toprak temaslı )
TO – Taban ( ısıtılmayan iç ortamla bitişik )
TG – Taban ( açık geçit üzeri )
ID – Duvar (iç duvar)
IT – Taban (iç taban)

Ekranın sol üst köşesindeki açılan pencereden bu Yapı Elemanı türlerinden biri seçilir. Burada aynı zamanda daha önce girilen elemanlarda görülebilir. Yandaki açılan pencereden eğer yeni bir eleman girilecekse Yeni veya daha önce girilen bir eleman güncellenecekse o seçilir. Alttaki sırada Eleman’ın alanı girilir.

Yapı Bileşenleri listesinden seçim yapılır, seçim yapılırken istenirse farenin sağ tuşuna basılarak liste de istenen başlığa gidilebilir. Listenin altındaki kutuya kalınlığı santimetre cinsinden girilir. Eğer gerekirse yandaki kutularda Bileşen’in λ, μ ve yoğunluk değerleri değiştirilebilir. “Ekle” düğmesine basılınca seçilen bileşen hem alttaki listeye, hem de soldaki Yapı Eleman’ın kesit resmine eklenir. Alttaki listede elemanların yukarıdan aşağı dizilişleri bütün Yapı Eleman’ları için içeriden dışarıyadır. Bu özellikle tavan elemanlarının yandaki resimdeki dizilişleri ile ters bir durum oluşturur. Bileşenler girildikten sonra yandaki aşağı – yukarı oklarla sıralamadaki yeri değiştirilebilir. Bu değişiklik aynı zamanda yandaki resme de yansır. Eğer listede olmayan bir bileşen girilecekse “Kullanıcı Tanımlı Yapı Bileşeni” düğmesi kullanılır. Eğer alttaki listeden bir yapı bileşeni silinecekse, imleç o bileşenin üstüne getirilip, “Sil” düğmesine basılır.

Ekranda oluşturulan bir yapı elemanı ilerde kullanmak için saklanmak isteniyorsa, Yapı Arşivi’ne “Arşive Ekle” düğmesi kullanılarak eklenebilir. Eğer Yapı Arşivi’nden bir hazır bir yapı elemanı kullanılmak isteniyorsa, “Arşivden Seç” düğmesi kullanılarak bu ekrana getirilebilir. Arşivde sadece seçilen yapı elemanı tipine uygun olan elemanlar listelenir.

Girilen yapı elemanın yoğuşma özellikleri incelenmek istenirse, “Yoğuşma Özellikleri” düğmesine basılır. Yapı elemanlarının yoğuşma raporlarını almak için buraya girilmesi şart değildir.

Oluşturulan Yapı Elemanları tamamen silinmek istenirse, bu “Oluşturulan Yapı Elemanları” ekranından yapılabilir.

Sağ Klik Listesi

Yapı bileşenleri listesinin üstünde iken farenin sağ tuşuna basılınca, üstte görülen liste açılır. Bu listedeki ana başlıklardan birine basılınca, listedeki koyu mavi çizgi o başlığın üstüne konuşlanır. Daha sonra altındaki istenen yapı bileşeni seçilir.

KTB (Kullanıcı Tanımlı Yapı Bileşeni)

Bu ekrandan listede bulunmayan bir yapı bileşeni oluşturulur. Buradaki bütün alanların doldurulması zorunludur. Yoğuşma özelliklerinin açıklamaları için TS 825(2008z), paragraf  F.2.5.7 (b) (Bir veya daha çok ara yüzeyde yoğuşma olması durumu), bakınız. “Kaydet”e basılınca KTB kodu ile yapı ekranındaki yapı elemanının bileşim yapısına eklenir. Hiçbir şey yapmadan çıkmak için “Çıkış” düğmesi kullanılır.

Yapı Arşivi

Yapı Elemanları ekranındaki “Arşivden Seç” düğmesine basıldığı zaman bu ekran açılır. Burada daha önce “Arşive Ekle” fonksiyonu ile arşive eklenen yapı elemanlarından seçilen yapı elemanın tipine uygun yapı elemanları listelenir. Burada “Seç” düğmesine basıldığında, seçilen eleman Yapı Elemanı ekranına taşınır. “Sil” düğmesi arşivdeki bir yapı elemanını silmek için kullanılır. Hiçbir işlem yapmadan çıkılacaksa, “Vazgeç” düğmesi kullanılır.

Yoğuşma

Yoğuşma özelliği olan DH, DT, CC, CA, TT, TG tipi “Yapı Elemanları”nda ekranının  altında “Yoğuşma özellikleri” düğmesi çıkar. Bu düğmeye basıldığında “Yoğuşma Özelikleri” listesi açılır. Buradan kullanıcı seçtiği raporları alabilir. Bu fonksiyon sadece kullanıcının girdiği yapı elemanın yoğuşma özelliklerini incelemesini sağlamak amacı ile konulmuştur. Yoğuşma çıktılarını almak için buraya girmek gerekli değildir.

Pencere Bilgileri

Pencere bilgileri ekranından 9 farklı pencere tipi girilebilir. Pencerenin U-değeri istenirse cam ve çerçevenin u değerleri açılan pencereden seçilebilir veya “U-değeri” kutusuna doğrudan yazılabilir.

Güneş enerjisi geçirme faktörü bölümünde alttaki seçeneklerden biri seçilebilir (parantez içindeki değerler hesaplarda kullanılan oranları vermektedir) veya “Diğer” seçilerek başka bir oran girilebilir.

Alttaki bölümde her yönde bulunan pencerelerin alanları ve gölgelenme faktörleri seçeneklerinin bilgileri girilir

İşlem bittikten sonra “Kaydet”e basılarak pencere tipinin bilgileri kayda alınır. Eğer istenirse başka bir pencere tipi ile devam edilebilinir veya “Çıkış”a basılıp ekrandan çıkılabilir. Pencere alanları toplamı program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Kapı Bilgileri

Kapı bilgileri Pencere ekranından 9 farklı pencere tipi girilebilir. Kapının U-değeri istenirse alttaki  kutulardan seçilebilir, veya diğer seçeneği ile doğrudan yazılabilir.

İşlem bittikten sonra “Tamam”a basılarak kapı tipinin bilgileri kayda alınır. Eğer istenirse başka bir kapı tipi ile devam edilebilinir veya “Çıkış”a basılıp ekrandan çıkılabilir

Tgub Q- Değeri Ekranı

Projenin herhangi bir aşamasında bu ekrana girilerek, hesaplanan enerji ihtiyacı ve toplam ısı kaybı görülebilir. “Rapor” düğmesi ile “Yıllık Isıtma Enerjisi” raporuna ulaşılabilir. “Tamam” düğmesi ile ekran kapanır.

Rapor Listesi Ekranı

Bu ekranda program tarafından üretilen tüm raporların listesi bulunmaktadır. Kullanıcı bunlardan istediklerini veya “Hepsi”ni seçerek çıktılarını alabilir.

Tgub Isı Yalıtım Hesabı Eğitim Videosu

Daha detaylı bilgiyiTgub programını kullanım esnasında kullanım kılavuzundan edinebilirsiniz.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği

Exit mobile version