Tesisat Teknolojisi Ders Notları

Tesisat Teknolojisi Ders Notları; sıhhi tesisat, temiz su tesisatı, sıcak su tesisatı, temiz suyun depolanması ve basınçlandırılması, pis su tesisatı, yağmur suyu tesisatı, yangından korunma tesisatı, kalorifer tesisatı, suyun yumuşatılması, sıhhi tesisat seramik gereçleri konularını içermektedir.

Tesisat Teknolojisi ders notlarının ön sözünden alıntı:

“Önsöz

Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.
Sıhhi Tesisat dersi, Fakülte ve Yüksekokullarda okuyan öğrencilerimizin sıhhi tesisat konularında yeterli bilgiye ulaşmasını sağlayan bir ders niteliğindedir. Bu ders notu, öğrencilerimizin kendi kendilerine çalışabilmeleri ve konuyu daha iyi anlayabilmeleri
açısından iyi bir kaynaktır.

Bu ders notunu hazırlarken makine mühendisler odası ve çeşitli sıhhi tesisat yayınlarından faydalandık. Ders notunu kullanacak arkadaşlara makine mühendisleri yayınlarını almalarını tavsiye ederiz”

Tesisat Teknolojisi Ders Notları

Tesisat%20Teknolojisi

Bilgi: Mekanik tesisat proje tasarımı ve uygulama konusunda kaynak eser olarak faydalanabileceğimizi düşündüğümüz tesisat ders notları Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK Hocamızdan alınan özel izinle sitemizde yer almaktadır.

Exit mobile version