Termostatik Radyatör Vanası Isı Tasarrufu Hesabı

Termostatik radyatör valfi çalışma prensiplerinde de vurguladığımız gibi sistemin amacı, gerek harici kazançlardan dolayı gerekse mevcut sistemin yüksek kapasiteli olması nedeniyle ortaya çıkan gereksiz yakıt tüketimlerini engellemektir.

Meteorolojik veriler incelendiğinde yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde günlük belli dilimlerde sıcaklık farklılıkları oluşmaktadır. Bu fark üç büyük kent ortalaması olarak İstanbul’da 7 C , Ankara’da 9 C,İzmir’de ise 6 C civarında günlük maximum ve minimum arası sıcaklık farkı oluşmaktadır. Projelendirmede kullanılan en düşük kabul edilen dış ortam sıcaklıklarının da ortalama rakam olduğunu varsayarsak günün kalorifer yakılan diliminde 6 C’lik bir sıcaklık farkı oluşumu kabulü % 90 mertebelerinde doğru sayılabilir. Şartları daha da olumsuzlaştırarak bu farkın yakılan periyot içinde yaklaşık % 80 gerçekleştiği kabul edilir. Sonuçta 5 C’lik sıcaklık farkı kabulü ortaya çıkar. Zaten böyle bir fark oluşmasaydı bu valflerin kullanımı da olmazdı. Hatta projelendirme ve diğer otomatik kontrol cihazları daha farklı olurdu.

Bu tür sistemlerde kontrol edilen sıcaklığın +5 C olması son derece makuldür. Bunu günlük yaşamda da hepimiz hissetmekteyiz. Diğer tüm projelendirme sabitlerini aynı kabul ederek,

-3 C, 0 C, +3 C projelendirme sıcaklıklarına göre 20 C’lik bir ortam için elde edilebilir ısı tasarrufu şu şekilde hesaplanabilir:

Termostatik Radyatör Vanası Isı Tasarrufu Hesabı

Buradan çıkan sonuç yöresel farklılıklar göstermekle birlikte % 20 ile % 30 arasında değişmektedir. Kaloriferli konut yoğunluğu da dikkate alındığında üç büyük kent için minimum % 20 tasarruf söylenebilir.

Ekonominin Konut Başına Miktarı

Kaloriferli bir konutun ortalama saatte ihtiyaç duyacağı ısı yükünü 12.000 Kcal/h olarak kabul edilebilir. Günlük 8 saat yakıldığını düşünerek,

12.000 x 8 = 96.000 Kcal/gün.
180 gün yıllık yakılan gün kabulü ile de,
96.000 x 180 = 17.280.000 Kcal/yıl.

İstatistiki verilere dayanarak ve fabrikalar, resmi kurum, kuruluşlar ile bunlara bağlı lojmanları ele almaksızın sadece konut bazında düşünürsek, Türkiye’de kaloriferli ve kombi ile ısınan 1.600.000 adet konut vardır. Her yıl da ortalama 70.000 kaloriferli konut yapılmaktadır. Yaklaşık % 4’lük bir artış söz konusudur.

Yukarıda elde edilen ısı yükünden sağlanan tasarrufu % 20 olarak konut başına,

17.280.000 x 0,20 = 3.456.000 Kcal/yıl buluruz.

1.600.000 × 3.456.000 = 5.53 × 10^12 Kcal/yıl.

olarak ülke genelinde tasarruf elde edilir. 1000 Kcal’lik enerjinin maliyetini yaklaşık 6.000 TL

(0.036 USD) alınırsa 1997 Ağustos ayı verileri ile,

5.53×10^12×6000 / 1000 = 3,318×10^13 TL. Tasarruf

Bunun da döviz karşılığı bugün için yaklaşık 200.000.000.-USD’dir.

Bu rakam biraz önce bahsedildiği gibi fabrikalar, resmi kurum, kuruluşlar, vs… dikkate alındığında en az 350 400 Milyon Dolarlara ulaşacaktır. Bu rakam enerjide dışa bağlı ve gelişmekte olan ülkemiz için hiç de küçümsenmeyecek bir rakamdır.

Bu hesaplamalardan sonra konut başına geri kazanım sürecine de bir göz atılırsa :

Konut başına 3.456.000 Kcal/yıl tasarruf elde etmiştik .

Bunun maddi karşılığı yaklaşık bugün için 20.000.000.-TL (veya 125 USD) mertebelerindedir. Herbir ünite için yaklaşık yatırımın 1.200.000.- — 1.300.000.-TL arası yani 7,5 USD kabul edersek ve her bir konuta 5 adet yatırım ön görürsek 6 – 6,5 Milyon TL 35 – 40 USD yatırım ile yıllık 20 Milyon TL (125 USD) tasarruf mümkündür.

Buradan da anlaşılacağı üzere; geri dönüş süresi 3-4 ay gibi son derece kısa bir süredir.

Kaynak: Ramazan KÖROĞLU, Makina Mühendisi

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın