Taşıtlarda Buğunun Giderilmesi

Otobüs ön camları iç yüzeylerinde soğuk dış hava şartlarında buğu meydana gelebilmektedir. Bilhassa sürüş emniyeti bakımından bu buğunun hızlı bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. Buğunun giderilmesi yolcuların net bir dış ortam görüntüsünden faydalanmaları için de yararlıdır.

Ön cam iç yüzeyinde oluşan bir buğunun giderilmesi teorik olarak modellenmiştir. Bu model çalışmasında önce otobüs iç havasının ısıtılarak çeşitli sıcaklıklarda iç cam yüzeyine paralel hava üflenmesi incelenmiş ve buğu giderilmesi için bilhassa otobüs iç hava rölatif nemi, üflenen havanın sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığının çok önemli olduğu görülmüştür.

Başka bir alternatif olarak doğrudan dış havanın ısıtılarak iç hava neminin düşük olması ve böylece etkin bir buğu çözümünün çok kolaylaşacağı gösterilmiştir.

Yeni bir uygulama biçimi olarak radyasyonla (infrared) ön cam iç yüzeyinin ısıtılması ve otobüs iç havasının hiç veya çok az ısıtılarak üflenmesi incelenmiş ve bu durumda da 1-2 kW/m2 radyasyonla çok iyi sonuçlar alınabileceği gösterilmiştir.

Dış ortam sıcaklığının 0 0C ve -10 0C sabit tutulması ayrıca iç ortam sıcaklığının 20 0C iç ortam rölatif neminin de % 50 olarak ölçüldüğü durumlar için buğu giderme deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçları teorik sonuçları niceliksel olarak doğrulamaktadır.

Makalenin Tamamı

2015-110
Exit mobile version