Swegon Korona Sonrası Binalar (Buildings Post Corona) Projesine Katıldı

Swegon, sektördeki meslektaşlarının yanı sıra tesis yatırımcıları ve ilgili derneklerle birlikte referans grubunun üyelerinden biri olarak Korona Sonrası Binalar (Buildings Post Corona) projesine katıldı.

Buildings Post Corona, önde gelen İsveç eğitim kurumları Chalmers Üniversitesi, KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, Lund Üniversitesi ve Umeå Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülen dört yıllık bir projedir. Proje, sağlıklı, iyi bir iç ortam ile sürdürülebilir binaların tasarlanması ve sürdürülmesinde inşaat sektörünü desteklemeyi hedefliyor.

Korona Sonrası Binalar Projesi

Korona Sonrası Binalar Projesi

Projenin genel amacı, sağlıklı, sınırlı kaynakları kullanan ve iklime dayanıklı binaların tasarımı ve işletilmesi için gereken yeni bilgileri elde etmek üzere disiplinler arası bir platform oluşturmak. Böylelikle:

• Aşırı iklim dalgalanmalarını karşılayan bina tasarımında bina ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin entegrasyonu;
• Hava yoluyla bulaşan enfeksiyonların bulaşı da dahil olmak üzere kötü iç ortam havasından kaynaklanan olumsuz sağlık etkileri riskinin en aza indirilmesi;
• Azaltılmış çevresel ayak izi ile sürdürülebilir bir yapılı çevreye ulaşmak için bina enerjisinin nihai kullanımının azaltılması sağlanacak.

Bu amaçlar, Swegon’un teknik çözümler geliştirmenin yanı sıra “kendimizi iyi hissedebileceğimiz” sağlıklı, konforlu ve çevre dostu bir iç mekan iklimi sağlamak için bilgiyi üretme hedefi ile bütünüyle uyum sağlıyor. Swegon’un da dahil olduğu bu araştırma, gerekli yeni bilgileri elde etmek için disiplinler arası bir platform oluşturma fırsatı sunacak.

Bunun için; kurulacak ve etkinleştirilecek bir işbirliği ağı kullanacak. Ağın desteğiyle proje, sağlıklı iç mekan havası ve minimum hastalık bulaş riski olan, sürdürülebilir binalar tasarlamak için bir metodoloji oluşturacak. Sonuçlar, sağlıklı bir iç ortam ile geleceğin sürdürülebilir binalarının tasarımı için en iyi uygulamaları önerecek.

Proje Açıklaması

Proje, iyi termal iklim ile karakterize edilen ve virüs yayılma riskinin az olduğu sürdürülebilir iç ortamları tasarlamak ve yönetmek için sürdürülebilir yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ve araştırmacılar ve araştırmacılar arasında işbirliği içinde yürütülür. Yöntem, işbirliği ağlarının kurulmasına ve etkinleştirilmesine dayanmaktadır. Katılımcı dört üniversitede (Chalmers, KTH, Lund Üniversitesi ve Umeå Üniversitesi) mevcut olan uzmanlık genişliği sayesinde, sürdürülebilirlik, enerji kullanımı, sağlık ve enfeksiyon riskine dayalı iyi bir iç mekan ortamı tasarlamak için gereken çeşitli gerekli perspektifleri ve yöntemleri ele alabiliriz.

Amaç ve yöntem

Önerilen araştırmanın genel amacı, gelecek iklim değişikliği senaryoları için inşaat sektörünü desteklemek; sağlıklı, sınırlı kaynakları kullanan ve iklime dayanıklı binalar tasarlamak, inşa etmek ve işletmek. Önceki araştırmalar, aşırı soğuk ve sıcak ile karakterize edilen dönemlerle aşırı sıcaklıkların binalardaki iklim sistemlerine nasıl tamamen yeni talepler getirdiğini belirlemişti. Ek olarak, Dünya’nın ekosistemindeki değişikliklerin perspektifi de dahil olmak üzere, COVID-19 pandemisinin ötesinde yeni tür hava yoluyla bulaşan hastalıklarla karşılaşacağımız bulundu. Ayrıca, CO2 emisyonlarındaki artan küresel artış, bina sektöründe radyal enerji kullanımının azaltılmasını gerektirmektedir.

Araştırma, disiplinler arası bir metodoloji uygulayarak, araştırmacıların disiplin bakış açısını kullanarak, bilgi, sistem ve kapalı alanlar sağlayan toplumsal bağlantı ile paydaşlarla işbirliği yaparak yeni bilgi geliştirme oluşturacaktır. Araştırma, gerekli yeni bilgileri elde etmek için disiplinler arası bir platform oluşturma fırsatı sunar. Metodoloji, kurulacak ve etkinleştirilecek bir işbirliği ağı kullanacaktır. Ağın desteğiyle proje, sağlıklı iç mekan havası ve minimum hastalık bulaşma riski olan sürdürülebilir binalar tasarlamak için bir metodoloji oluşturacak ve değerlendirecektir. Sonuçlar, sağlıklı bir iç ortam ile geleceğin sürdürülebilir binalarının tasarımı için en iyi uygulamaları önermektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın