Split Klima Verimli Kullanımı ve Faydalı Bilgiler

Split klima cihazlarının verimli kullanılması için faydalı bilgiler ve split klima cihazlarıyla ilgili pratik notlara yer verilmiştir.

Split Klima Cihazı Verimli Kullanımı

Klima çalışırken ihtiyaç dışı ısı yayan cihazları kapatın.
– Termostadı mümkün olan en yüksek sıcaklıkta tutun. Tavsiye edilen sıcaklık 25 °C’dir. Dış ortam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkının 8 °C olması insan sağlığı için idealdir.
– Günün sıcak saatlerinde pencereleri açarak sıcak havayı içeriye almayın. Doğal havalandırma yapılması gerekiyorsa bunu gecenin serin saatlerinde yapın.
– Split klima hava besleme ağızlarını mobilya veya başka bir eşya ile bloke etmeyin.
– İzolasyon, kış için önemli olduğu kadar. yaz için de önemlidir. Binanızda ısı yalıtım önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol edin.
– Filtreli veya güneş ışığını yansıtabilen tipte cam kullanın.
– Yeni bir split klima satın alırken enerji açısından verimli olanı seçin.
– Odanızdan belirli bir süre ayrılacaksanız fanı kapatın. Açık kalması mutlak bir enerji israfıdır.
– Klimanızın bakımını yaptırın. Periyodik bakımın cihazın ömrünü uzatacağı gibi aşırı elektrik sarfiyatını da önleyeceği unutulmamalıdır.
– Klimalarınızın filtrelerini temiz tutun. Filtresi kirli cihazlarda %6’ya varan oranlarda enerji kaybı olmaktadır.
– Klimanıza kalifiye bir ekip tarafından yılda en az bir kere bakım yaptırmanız verimli çalışması için gereklidir.
– Kondenser paketlerini soğutma sezonu başında ve sonunda sulandı rılmış deterjan ile temizletin.
– Klimanızı direkt gün ışığından koruyun.
– Günün soğuk saatlerinde pencerenizi açarak soğuk dış hava ile evinizi soğutun. Günün sıcak saatinde gün ışığının odaya girmemesi için gerekli tedbiri alın. (Dış pancur, güneş kesicileri vb.)
– Klimanız “off” pozisyonuna geçince belirli bir süre fanın açık kalmasını temin edin.
– Dış üniteye hava giriş ve çıkış kısımlarını kapatan herhangi bir engel bulunmamasına dikkat edin. (Her sezon başında kontrol edin)
– Klimatize edilen ve kapısı çok sık açılan binalarda hava perdesi kullanılmalıdır.

Split Klima Cihazlarıyla İlgili Pratik Notlar

• Yağ Kapanı Kullanma nedeni yağlama gereksiniminden doğar. Kompresördeki hareketli parçaların aşınmaması için yağlama gereklidir. Dolayısı ile kompresörün içinde yağ ve soğutucu akışkan irtibat halindedir. Dış ünitenin iç üniteden yüksekte olduğ u tesisatlarda ağırlığı daha yüksek olan yağ, alt kotlarda toplanır ve yağ kapanı kullanılmazsa kompresöre geri emilemez. Bunun sonucunda ise ilk olarak kompresörün yağsız kalarak tahrip olması, ikinci olarak da iç ünite ısı eşanjörünün yağla dolarak bloke olması sorunları ortaya çıkar.
• İkiden fazla yağ kapanı kullanılması halinde sisteme yağ eklemek gerekir. Yağ sisteme emiş valfinden verilmelidir.
• Cihazlarda yağın donmasını önlemek için karter ısıtıcısı bulunur. Özellikle yüksek tesisatlarda bu ısıtıcıyı kontrol etmek gerekir. Sistemin ana enerjisi açıkken bu ısıtıcı sürekli olarak çalışır. Bu yüzden kompresörde herhangi bir tahribat olmaması için sistemin ana enerjisi her zaman açık bırakılmalı, sigortası kapatılmamalı, gerekiyorsa sistem termostattan kapatılmalıdır. Yine aynı sebepten ötürü, kışın soğuk zamanlarda ilk devreye alınacak sistemlerde ve 1-2 günlük elektrik kesintilerinden sonra, cihaz çalıştırılmadan önce 24 saat ana enerjiyi açıp beklemek gerekir. (Termostatta sistem ‘off’ konumuna getirilmelidir.)
Kompresörün aşırı ısınmaya karşı kendi koruması vardır. Ayrıca bir koruma istenirse harici bir termik kullanılmalıdır. Ayrıca cihaz açılıp kapanınca kompresör devreye girmek için 3 dakika bekler, böylece basınç dengesizliklerine karşı korunmuş olur.
• Dış ünitede yüksek ve düşük basınç şalterleri vardır. Düşük basınç şalteri çok az akışkan olması halinde 30-35 psi’de, yüksek basınç şalteriyse 415 psi’de aktive olmaktadır. Bu ancak elle resetlenebilir. Yüksek basınç şalteri ve kompresörün kendi bünyesindeki basınç koruması sayesinde 415 psi’den büyük bir değerde kompresörü durdurur, kompresör tam korunmuş olur.
• İç ünite fanı sistem açıldıktan 20-30 sn. sonra devreye girer. Böylece evaporatöre gaz gelmiş olur ve istenmeyen sıcaklıkta hava üşenmesi engellenir. Sistem kapanınca da 60 sn. sonra devreden çıkar, böylece basınç dengelenmiş olur.
• Gaz miktarını kontrol etmek için en iyi metot, izoleli elektronik bir termometreyle kompresör emiş ağzı ile dört yollu vana arası ndaki bir noktanın ve dış ortam sıcaklığının ölçülmesidir. Aradaki fark 52 °C ise problem yoktur. Bu metot basınç ölçme metoduna göre daha sağlıklı sonuç verir, çünkü basınç değerleri geniş bir aralıkta verilmektedir. Ayrıca basınç ölçümleri soğutmada 25 °C’den yüksek, ısıtmada ise 10 °C’den düşük sıcaklıklarda doğru sonuç vermektedir.
• Defrost: Sistem ısıtmaya çalışırken dış ünitede karlanma oluşmasına neden olur. Bunun çözülmesi için cihazın ters çalışmasına (soğutma hali) defrost denir. Dış ünite serpantin yüzeyindeki sensör, borudaki sıcaklık -2 °C’ye düştüğü anda kapanır. Bu andan sonra sistem elektronik kartta daha önceden seçilen süre kadar (30-60-80 dk.) daha ısıtma devresinde çalışmaya devam eder. Bunun nedeni sensörün serpantinin en altında olması ve karlanmanın da en alttan başlamasıdır. Böylece tüm yüzey karlanmadan defrost işleminin başlaması engellenmiş olur. Bu süre sonunda sistem ters çalışmaya başlar. Bu esnada sadece iç ünite fanı çalışırken dış ünite fanı bekler. Elektrikli ısıtıcı varsa devreye girer. İşlem sensörün 22-23 °C’de tekrar açılmasına dek sürer. Eğer 10 dk.’da bu sıcaklığa ulaşılmamışsa bile cihaz tekrar ısıtma konumuna geri döner.
• Sistem pratik olarak dış sıcaklık 4-5 °C’nin altına düşünce defrosta geçmeye başlar.
• Elektrikli ısıtıcı kullanılması defrost esnasında soğuk hava üşenmesini önleyeceğinden avantajlıdır.
• Çok sık defrosta geçme sebebi gaz azalması olabilir.
• Emergency Heater’ın amacı arıza anında servis gelene dek az da olsa ısıtma yapmaktır. Heat pump termostatındaki Emergency Heater (EM.HT) tuşu açılırsa dış ünite ile ilgili tüm enerji kesilir, sadece varsa elektrikli ısıtıcı çalışır. Dolayısı ile sistemim çalışmıyor diyen kullanıcılara bu konuyu sormak gerekir.
İç ünitede mutlaka filtre kullanılmalıdır.
• Kanallar ve filtre periyodik olarak (ayda en az bir kere) temizlenmelidir. Filtre yıkanmamalıdır. Yıkanıyorsa bile mutlaka kurutularak kullanılmalıdır. Asla filtresiz çalışılmamalıdır. Eğer bir kullanımlık filtreler kullanılıyorsa yeterli miktarda filtre stoklanmalıdır.
• Dış ünitenin planlanmış bir bakım programına ihtiyacı yoktur. Fakat özellikle ülkemizde her soğutma sezonunda bir kereden az olmamak kaydıyla kontrol edilmesi ve eğer gerekli ise temizlenmesi tavsiye edilir. Dış üniteyi emniyete almak için giren havaya özen göstermelidir. Kondensere giren hava akışını kısıtlamak, sistem kapasitesinin azalmasına sebep olacaktır. Ayrıca yüksek çalışma basınçları ve aşırı çalışma maliyetini de beraberinde getirecektir. Eğer dış ünite çimenli bir alana bitişik veya yakın olarak monte edilirse bunların cihaza zarar vermeleri önlenmeli ve çimen biçme cihazlarına dikkat edilmelidir.

Kaynak: Isısan

Exit mobile version