0 oy
Isıtma Tesisatı kategorisinde (26 puan) tarafından
Selamlar! Hocam ben etiketinde 250000 kcal/h kapasiteli katı yakıt kazanının yakıt sarfiyatını hesaplıyorum ancak çıkan sonuçla kullanılan yakıt miktarı arasında dağlar kadar fark olur işin içinden çıkamadım.

Kullandığım formül: Saatlik Yak. Mik.=Binanın Saatlik Isı İh./Kazan Verimi X Yakıt Isıl Değeri

Yıllık Yak. Mik.=Saatlik Yak. Mik. X Günlük Yak. Saati X Yıllık Yak. Günleri / 2

2 Cevaplar

+1 oy
(1.3k puan) tarafından
Merhaba, Ahmet bey.

Sorunuzdan anladığım kadarı ile  filli olarak yakıtın miktarının matematiksel formülle hesaplanan değerden büyük sapmalar sizi şaşırtmış olduğunu ifade ediyorsunuz, ancak kazanınız stokerli mi? Yoksa el yüklemeli mi?  Otomatik beslemeli mi?

Benim modelimde otomatik beslemeli olduğunu kabul edelim.kazanın yaktığı kömürden de bahsetmediğinize göre stokerli sistemlerde termik verim en iyi şartlarda bile%65-70 anda ithal fındık sibirya kömürü kullandığınıza göre orjinal bazda  alt ısıl değer  Hu=6000-6500kcal/kğ değerinde olması lazımdır.

Size verilen kömür paketlerindeki ısıl değer hanglsi olduğunu da, neyi ifade ettiğini size vereceği laboratuvar değerlerinden görebilirsiniz. Tabi size verilen kömür ile analize gönderilen kömürmüdür? Bilemezsiniz.

Zaten umumiyetle tedarik zincirinin uzunluğu artıkça fiyat ve kalite de değişmektedir. Yakıt sarfiyatı hesaplamasında kullanılacak alt ısıl değer orjinal kömürün ısıl değeri olmalıdır. Termik randıman <0,65 -0,6> alınır. Sizin yakma sitemi için literatürdeki değeri de formüle koyabilirsiniz. Eğer yanmanızın hava fazlalık katsayısı lamda=1,7-2 kömürlü sitemler için uygundur. Sizin bildiğiniz gibi yanma havası ideal şartlardan uzaklaştıkça ve sekonder hava istenilen şekilde verilmezse duman gazlarında is, co miktarı artarsa, ayrıca külün ergime noktası düşükse birincil havayı geçirmeyince kömürün yanması yetersiz hava sebebiyle eksik yanma sonucu co2 yerine co meydana gelir ki buna eksik yanma denilr, bu ise ısıl randımanını düşürür, yanma kimyasında kayıp ısıyı göreceksiniz. Şmdi sizin yanmanızın gaz analizinin yapılması sonucu; %co2 si,<hava fazlalık katsayısı bulunur.>  %co ile eksik yanma kaybı, baca gazı sıcaklığı  ölçümü ile  baca gazları ile baca kaybı hesaplanmalıdır.

Bu analizler orstat cihazı veya elektronik bazda çalışan cihazlarla ölçülerek formüllerle veya diyagramlar vasıtasıyla kazanınızın ısı bilançosu çıkarılabilinir. Bu sayede kayıpları minimize ederek kömür safiyatınızı düşürebilirsiniz.

Burada önemli olan.1-kazanınıza uygun kömür alımı 2-tesisatın periyodik bakım ve temizliği 3-duman gazlarının  ölçümü ve değerlendirilmesi 4-kömürün.tane büyüklüğünün homojen olması,külün ergime noktasının sıcaklığının t >1400c dan fazla olması,dolayısıyla curuflaşmaması termik randımanı yükseltirken, kömürün rutubetinin fazla olması kazanın kayıplarını artırarak, kömür sarfiyatını artırır.

Bu  ölçüm değerleri osvalt diy. <kömüre uygun> yerleştirerek ideal yanmadan ne kadar uzaklaştığınızı bire bir şekilde görebilirsiniz. Sitedeki ilgili dokümanları okumanızda faydalı ayrıca kazan ayarlarıyla ilgili bilgileri ve makaleleri bulacaksınız.

Kömür kimyası ile ilgili lise, üniversitedeki notlarınızla bilgi tazelerseniz iyi olur. Kazan ve tesisatın izolasyonun kötü ve kifayetsiz olması sistemin genel verimini düşürücü etkiye sahiptir.

Saygılarımla.16/02/19
(26 puan) tarafından
İsmail Bey öncelikle çok teşekkür ederim cevabınız için ancak ben sorumda şunu belirtmemişim. ben yakıt sarfiyatımı hesapladığımda yıllık 130 ton kadar kömür harcamam gerekiyor ancak yönetici ile konuştuğumda bu yıl için 28 ton kömür aldık (yıllık bu kadar yetiyormuş) diyor. Yani kısacası buradaki terslik normal kullanılan miktar hesaplanan miktardan çok çok düşük. Nerde hata yaptığımı bir türlü anlayamadım. Teşekkürler...
+1 oy
(1.7k puan) tarafından
Merhabalar,

Yakıt olarak kömür, sıvı yakıt veya LPG kullanıldığında yakıtın depolanması gerekmektedir. Doğal gaz halinde depolanma gereksinimi yoktur. Yakıt deposu büyüklüğü; binanın bulunduğu bölgenin ulaşım imkanlarına, binanın kullanım sekline, yakıtın depolama özelliklerine ve hangi sıklıkta depolanacağı göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Genel bir yaklaşım olarak depolama en az 20 günlük yakıt ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Buna göre depolanacak yakıt miktarı,

Bp= Qh × Zg × Zp / (Hu × nk) (kg)

Burada;

Qh : Yapının hesaplanan toplam ısı kaybı (kcal/h)

Zg : Günlük çalışma süresi (h/gün)

Zp : Depolanacak gün sayısı (gün)

Hu : Yakıtın alt ısıl değeri (kcal/kg)

nk : Kazan verimi olarak ifade edilmektedir.

Maliyet hesapları için yıllık yakıt sarfiyatı hesabında, dış sıcaklık değişimi mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bina ısı kaybı iç ve dış sıcaklık farkına bağlıdır. Özellikle dış sıcaklığa bağlı olarak yakma sisteminin otomatik kontrol edildiği modern ısıtma sistemlerinde, dış sıcaklık azaldıkça yakılan yakıt miktarı orantılı olarak artar.

Yıllık yakıt tüketimi hesabı için dış iklim verisine ihtiyaç göstermeyen formül ise;

Bp= Qh × Zg × Zy / (2 × Hu × nk) (kg)

Burada Zy gün olarak, yıllık çalışma süresidir.
(26 puan) tarafından
Teşekkür ederim.
(1.3k puan) tarafından
Ahmet bey,

Yıllık yakıt hesaplamasında TS 825  standartını alırsanız iyi olur. Burada binanın yıllık energi ihtiyacı tablosu bulunmaktadır. Binanin yıllık ısı ihtiyacı bulunurken bütün ısıl bileşenlerin işin içine girdiğini görürsünüz.binanın standartlardan ne derece yakın veya uzak olduğunu görmektesiniz.sizin binanizın toplam ısı ihtiyacında giderseniz,gerçeklere daha yakın yakıt ihtiyacını çıkarmış olunur.

Sizin hesapladığınız formülle yapılan hesaplamalar umumiyetle %50-80 fazla çıktığını gerçektir. Aslında hesaplamada kullanılan parametreler gerçeğe ne kadar yakınsa yakıt ihtiyaçlarıda o nispette gerçeğe yakın olmaktadır ama hesaplamaları yatıktan sonra çapraz metotlarla tahkik edilmesi şarttır.

Örneğin; siz kazan ısıl gücü üzerinden gidiyorsunuz,bu değer hangi kömür cinsi için geçerlidir, bilinmez. Kataloglara baktığınız zaman kazan ısıl gücü Qk bir değer yazılıdır, ama bu değer ithal kömür için olursa umumiyetle Hu=6000- 6500 Kcal/Kg alt ısıl değere verilmiş olabilir. Keza siz yerli linyit kullandığınız zaman kazanın ısıl verimi düşer, en iyi soma linyit kömürü göz önüne alınırsa ısıl kapasiteniz %50 -60 düşebilir.binanız için hesaplamalar yapılırken ya panel radyatör metrajından, ya da hızlı hesaplamalarda kullanılan binanın birim hacmi veya birim alan hesabı başına ısıtma değeri baz alınırken,binanın iklim kuşağı,izolasyon durumu ,korunaklı olup olmadığı hususlarına tabi olur.şimdi size yakıt miktarının bulunması için pratik ve hızlı bir metottan bahsetmek isterim.

Bu formül  tecrübelere dayanılarak bulunmuş amprik bir förmül diyebiliriz

B=n. çarpı. Qh  formülüdür.

B:Kğ olarak binanın yakıt ihtiyacı

n:bir faktör.(dış sıcaklığa bağlı-< 0*c    --20*c>

buna mukabil n nin değerleri ise  

t=0*c için n=0,20 ,  t=-5*c için n=0,25   ,t=-10*c için  n=0,30   ,  t=15*c içn n=0,35   ,t=-20 *c için n=0,40   değerlerini alır.

Qh= binanın Kcal/h ısı ihtiyacı

Yukarıdaki formül alt ısıl değeri Hu=6000 kcal/kg kömür için geçerlidir. Diğer kömür cinsi için ise <f= 6000/ Hu> faktörü ile çarpılarak bulunur. Değerler alt ısıl değer, kcal/kg birimleriyle alınmalıdır.

Binanın sıcak su ihtiyacı aynı kazanlardan elde ediliyorsa bulunan netice f2=1.15 ile çarpılmalıdır. Şayet hergün sıcak su veriliyorsa  f2=1,25 çarpılır.

a-sadece ısıtma hali, B=n.Qh. (6000/Hu2)  türk liniyitleri için Hu2=3000-3500 kcal/kğ değeri verilirse ithal kömüre göre B2 (kğ/yıl) 2misli olur.

b-ısıtma+sıcak su  hali, B=n.Qh.(6000/Hu2).f2       olur.  1,15 < f2   < 1,25 arasında kullanıma bağlı olarak seçilir.

Aslında binanın konumu ,iklim kuşağı ,izalasyon durumu gözönüne alınırsa s=100m2 bir mahaliçin  daire başına yıllık kömür ihtiyacı ithal kömür için 1,2-1,7 ton/yıl alınırsa hata yapılmamış olunur.

saygılarımla.17/02/19
(26 puan) tarafından
Çok teşekkür ederim İsmail Bey! kıymetli vaktinizi aldım.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
Isıtma Tesisatı kategorisinde Veysel12 (22 puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
Isıtma Tesisatı kategorisinde Ahmettt (22 puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
...