0 oy
Sıhhi Tesisat kategorisinde (22 puan)
Kullanma suyunda kollektör çapı ve boyu nasıl hesaplanır ?

1 cevap

0 oy
(812 puan)

Merhaba,

Kullanma suyu hattı debinizi belirlediniz, kollektördeki hızı 1,5-2,0 m/sn alarak Q=V×A ; Debi=Hız×Kesit Alanı (Alan=π×D²/4) formülü dikkate alınıp çap hesabını gerçekleştiriyorsunuz. Kollektör boyu ise bağlantısı yapılan hatların arasında montaj ve bakıma uygun mesafe bırakarak belirliyorsunuz.

1,5-2 m/sn hız temiz su için geçerli olup, içinde katı parça bulunan akışkanlar için katı parçaların çökelme riski olduğundan minimum hız 1 m/s olmalıdır.

(22 puan)
Teşekkürler.
...