0 oy
Isıtma Tesisatı kategorisinde (25 puan)
cevabınız için teşekkür ederim... kömür iri taneli değil fındık safi 8200kcal yani toz ya da iri tane olayı yok...fan otomatikte ayarlı... kazan sabah, ikindi ve gece günde 3 kez karıştırılıyor...baca havalandırma ideal...kül birbirine yapışmış cürüf çıkmıyor direkt dışı biraz yanmış gerisi yanmamış şekilde tane tane çıkıyor... 5dk 6sn , 6dk 6sn, 7dk 6 sn, 5dk 30sn ye 8 sn, 5dk 9sn, vb vb ayarlarda ısınmada dinlenmede sorun yok kömür tüketimi çok ve külün yarısından fazlası yanmadan neredeyse ilk hali gibi çıkan kömür... kazanın içinde ateş çok güzel ama külde yarıdan fazla hiç yanmamış denebilecek kömür çıkıyor biz de beklemeyi artırıyoruz kömür daha iyi yansın diye...ideal yakıt verme yakıt bekleme süreleri bu kazan için ne olmalıdır sizce bunu öğrenebilir miyim?
bir cevap ile ilgili: 350.000kcal kazan süre ayarları

1 cevap

0 oy
(420 puan)

Merhaba,

Sizin kazanın otomatik beslemesi alttan beslemeli yakma sistemi mi? Eğer helezonlu sistemle kömürü aşağıdan yukarıya doğru haznenin içinde yanan veya yanmış kömürün artıklarını yani külleri ve curufları yanma potasının kenarına iter, gelen koklaşmış kömür yanma reaksiyonuna girerek yanma devam eder. Bu gibi sistemlerde kullanılan kömürlerin kuru bazda kül %10 aşmamalıdır. Lütfen kömürünüzün firmaca verilen analiz raporunda bu hususa dikkat ediniz, ayrıca yanma kontrolü için hava damperini doğru ayarlamalısınız, sistemde sanki hava miktarı ile ilgili sorun var gibi geliyor.yanma kontrolü hava damperinin yakıt miktarına uygun ayarlanmasıyla sağlanır. Umumiyetle kül içinde karbonun mevcut olması, kömürün tamamen yanmaması ve yanmayı takiben küçük parçalar halinde kül içinde kalması kül ve curuf içinde yanmamış kömür parçaları bilindiği gibi yanma kaybını artırır bunun sonunda da kömür sarfiyatı artacaktır

Ocakta tam yanmanın sağlanması için sıralayacağım kurallara dikkat edilmesi ve bu yazacağım kurallara uyulması şarttır.

1- Yakıt(kömür)/hava karışımının  yanması için yeterli sure verilmeli 

2- Kömürün yanma havası ile reaksiyona girmesi için kömür yeterince yüksek sıcaklığa ulaşmış olmalı 

3- Yanma odasında kömür yeterli miktarda hava ile türbülansa girerek iyice karışmalı. İyi bir yanmanın gerek ve  yeter şartlarıdır.

Yanmanın kontrolü;kömür en iyi şekilde yandığını usta kazancılar alevin rengine bakarak söyleyebilen kazancılar olduğu gibi, ne yaptığını bilemeyen,hatta kazanı sıhhatli çalışması için ne gibi kontröller yapması lazım geldiğini tatbikatta bilene rastlandığı  gibi, bilmeyene de rastlana biliniyor. bu yüzden kömürün uygun şekilde yanmasını  kontrolünün standart metotlarla kontrolü şart oluyor.

Bu metotların gayesi yakıtı en verimli şekilde yanmasını  sağlamaktır. Bu metotlar kömürün yanması sonunda meydana gelen duman gazlarının  analizine dayanır. Belli başlı parametreler şunlardır; baca gazı sıcaklığı, CO2yüzdesi, CO% si, SO2%si  kurum skalası No, gibi önemli parametrelere bakılır. Bu analizler baca girişinden belli bir mesafeden numune alınarak kontroller yapılır. Ekipmanlar ya elektronik  veya obsorsiyon prensibiyle kimyasal çözeltilerin baca gazındaki gazların absorsiyonuna dayanır. Sizin kazanın kabul çalışmaları esnasında firmanın bilgi birikimini size aktarması şart, ayrıca kömür değişikliklerinde ve veya periyodik ölçmelerle daha önce anlatığım yanmanın kinetiğini yerine getirirseniz, sabırla çalışarak  iyi sonuç alabilmeniz ancak mümkün olabilir. Saygılarımla ! 16/11/2018
 

Not:
1-  Kömünüzün alt ısıl değeri 7400 Kcal/kg  olmalı sizin rapordaki eğer sibirya menşeli ise, kömürcüler umumiyetle üst ısıl değeri verirler. Sarfiyat hesaplarında orjinal kömürün <Hu Kcal/kg alt ısıl değeri>(size gelen kömürün) termik hesaplarda bunu baz  alınız. Çünkü kazanda bunu yakıyorsunuz.

2- Kömür için, yanmanın optimum ölçüm parametre değerleri şöyle olabilir: 

a-% CO2 si  <12-14>

b-%CO <eser miktarda>

c-% SO2<kömürün birleşimine bağlı>

d- Kazan çıkışındaki duman gazı sıcaklığı:Tc  <200-240 c>

e- İs ölçümü( skalasına  göre) <1-9 arası> bütün bu değer yakılan kömürün analizine bağlı olarak  yanmanın kalitesine göre değişebilmektedir. Ayrıca iyi bir kömürün külünün curuf yapmaması için , kül ergime noktası:< 1450-1710.c> arasında olursa yanma esnasında curuf teşekül etmemektedir.

3- Eksik yanmaya yanma tekniği yönünden müsaade edilmez yakıt sarfiyatını artıran  bir faktördür. Bunu en iyi Oswald Diyagramında görebilirsiniz

Saygılarımla.. 

Kaynak:   EİE- kömür yakma tekniklerine daha fazla bilgi için bakılabilinir. 17/11/2018

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap

267 soru

322 cevap

184 yorum

318 üye

Tesisat.org Soru Cevap Portalı, sizlerin sektörel ve mesleki konularda sorularını paylaşıp cevap bulabileceği, bildiklerini paylaşabileceği bir mesleki platformdur.
...