0 oy
Isıtma Tesisatı kategorisinde (25 puan) sordu
cevabınız için teşekkür ederim... kömür iri taneli değil fındık safi 8200kcal yani toz ya da iri tane olayı yok...fan otomatikte ayarlı... kazan sabah, ikindi ve gece günde 3 kez karıştırılıyor...baca havalandırma ideal...kül birbirine yapışmış cürüf çıkmıyor direkt dışı biraz yanmış gerisi yanmamış şekilde tane tane çıkıyor... 5dk 6sn , 6dk 6sn, 7dk 6 sn, 5dk 30sn ye 8 sn, 5dk 9sn, vb vb ayarlarda ısınmada dinlenmede sorun yok kömür tüketimi çok ve külün yarısından fazlası yanmadan neredeyse ilk hali gibi çıkan kömür... kazanın içinde ateş çok güzel ama külde yarıdan fazla hiç yanmamış denebilecek kömür çıkıyor biz de beklemeyi artırıyoruz kömür daha iyi yansın diye...ideal yakıt verme yakıt bekleme süreleri bu kazan için ne olmalıdır sizce bunu öğrenebilir miyim?
bir cevap ile ilgili: 350.000kcal kazan süre ayarları

1 cevap

0 oy
(189 puan) cevapladı
merhaba,

 sizin kazanın otomatik beslemesi <alttan beslemeli yakma sistemi mi?>.eger helezonlu  sistemle  kömürü iaşağıdan yukarıya doğru haznenin içinde yanan  ve veya   yanmış  kömürün artıklarını yani külleri  ve curufları yanma potasının kenarına iter,gelen   koklaşmış kömür yanma reaksiyonuna girerek yanma devam eder.bu gibi sistemlerde kullanılan kömürlerin kuru bazda kül %10 aşmamalıdır.lütfen kömürünüzün firmaca verilen analiz raporunda bu hususa dikat ediniz,ayrıca yanma kontrolu içinhava damperini doğru ayarlamalısınız,sistemde sanki hava miktarı ile ilgili sorun var gibi geliyor.yanma kontrolu hava damperinin yakıt miktarına uygun ayarlnmasıyla sağlanır.umumiyetle kül içinde karbonun mevcut olması, ,kömürün tamamen  yanmaması   ve yanmayı takiben küçük parçalar halinde kül içinde kalması kül ve curuf içinde yanmamış kömür parçaları  bilindiği gibi yanma kaybını artırır bunun sonundada kömür sarfiyatı artacaktır

ocakta tam yanmanın sağlanması için sıralıyacağım kurallara dikkat edilmesi vebuyazacağım kurallara uyulması şarttır. 1-yakıt(kömür)/hava karışımının  yanması içinyeterli sure verilmeli  '2-.kömürün yanma havası ile reaksiyona girmesi için kömür yeterince yüksek sıcaklığa ulaşmış olmalı 3-yanma odasında kömüryeterli miktarda hava ile türbülanssagirerek  iyice karışmalı.iyibir yanmanın gerek ve  yeter şartlarıdır.

    yanmanın kontrolu;kömün en iyi şekilde yandığını usta kazancılar alevin rengine bakarak söylübilen kazancılar oldugu gibi ,ne yaptığını bilemeyen ,hatta kazan nı sıhhatli çalışması için ne gibi kontrollar yapması lazım geldiğini  tatbikatta bilene raslandığı  gibi,bilmiyenede raslana biliniyor. bu yüzden kömürün uygun şekilde yanmasını  kontrolunun< standart metotlarla> kontrolu şart oluyor..bu metotların gayesi yakıtı en verimli şekilde yanmasını  sağlamaktır. bu metotlar   kömürün yanması sonunda meydana gelen duman gazlarının  analizine dayanır.belli başlı parametriler şunlardır;baca gazı sıcaklığı,CO2yüzdesi,CO% si, SO2%si  kurum skalası No, gibi önemli parametrilere bakılır.bu analizler baca girişinden belli bir mesafeden nümüne alınarak kontroller yapılır.ekipmanlar ya elektronik  veya obsorsiyon prensibiyle  kimyasal çözeltilerin baca gazındaki gazlarn absorsiyonuna dayanır. sizin kazanın  kabul çalişmalaı esnasında firmanın bilgi birikimini size aktarması şart ,ayrıca kömür değişikliklerinde ve veya periyodik ölçmelerle daha önce anlatığım yanmanın kinetiğini yerine getirirseniz,sabırla çalışarak  iyi sonuç alabilmeniz ancak  mümkün olabilir. saygılarımla ! 16/11/2018
not:
   1-  kömünüzün alt ısıl değeri 7400 Kcal/kg  olmalı< sizin rapordaki eğer sibirya menşeli ise >,kömürcüler umumiyetle üst ısıl değeri verirler.sarfiyat hesaplarında orjinal kömürün< Hu Kcal/kg alt ısıl değeri>(size gelen kömürün)  termik hesaplarda bunu baz  alınız.çünkü kazanda bunu yakıyorsunuz.

   2-kömür için, yanmanın optimum ölçüm parametri değerleri şöyle olabilr:  a-% CO2 si  < 12-14  >  b-%CO < eser miktarda  >   c-% SO2< kömürün birleşimine bağlı  >  d-kazan çıkışındaki duman gazı sıcaklığı:Tc  <  200-240 c  > e-is ölçümü( skalasına  göre) < 1-9 arası  >    bütün bu değer yakılan kömürün analizine bağlı olarak  yanmanın kalitesine göre  değişebilmektedir.ayrıca iyi bir kömürün külünün curuf yapmaması için ,kül ergime noktası:< 1450-1710.c> araında olursa yanma esnasında curuf teşekül etmemektedir.                              3-eksik yanmaya   yanma tekniği yönünden müsade edilmez yakıt sarfiyatını artıran   bir faktörtür.bunu eniyi <OSWALD DİYAĞRAMINDA > görebilirsiniz

saygılarımla..                                                                                                                                              KAYNAK:   EİE -< kömür yakma teknikleri > na daha fazla bilgi için bakılabilinir.17/11/2018
...