0 oy
Güneş Enerjisi Tesisatı kategorisinde (22 puan)
Termal güneş enerjisi tesisatında doğalgaza göre güneş enerjisinin amortisman süresi nasıl hesaplanır??

1 cevap

0 oy
(812 puan)

Amortisman süresi ile ilgili aşağıdaki linten hesaplama adımlarını inceleyebilirsiniz.

Güneş Enerji Sistemlerinin Amortisman Süresi

Ayrıca konu ile alakalı olarak, özet geçmek gerekirse; Amortisman süresi birinci derecede kurulan sistemin tipine bağlıdır: Şebekeye enerji basan sistemler veya ada tipi sistemler. Su ısıtma sistemlerinde bu süre daha erkenken, fotovoltaik panellerde hücre tipine göre değişmektedir.

Şebekeye enerji basan sistemlerde her şeyden önce sistemin kurulacağı ülkede güneş enerjisinden üretilen enerjinin devlet ya da enerji dağıtım şirketleri tarafından satın alındığı "Feed-in" (fotovoltaik için 28 eurocent/kw'tır Türkiye'nin berilediği fiyat) tarifesinin yürürlükte olup olmadığı önemlidir. Amortisman hesabı bu tarifedeki fiyat üzerinden yapılır. Almanya, düşük güneşlenme şartlarına rağmen yüksek bir tarife fiyatı ve uzun vadeli bir alım garantisi getirerek amortisman süresini ortalama 20 yıl olarak vermektedir. Diğer koşullar aynı tutulduğunda tarife fiyatı düşük bile olsa Türkiye güneşlenme şartlarında sistemler kendilerini kullanılan ekipmanın kalitesine bağlı olarak 4 - 16 yıl gibi sürelerde amorti edeceklerdir. 

Bu tarife yürürlükte değilse amortisman hesabı, devletin ya da enerji dağıtım şirketlerinin enerji satış tarifelerindeki fiyat ve tüketicinin sadece gündüzleri (güneşin doğuşundan batışına kadar) harcadığı enerji üzerinden yapılır. Amortisman süresi "Feed-in" tarifesinin yürürlükte olduğu duruma oranla daha uzundur.

Ada tipi sistemler, şebekeye enerji basan sistemlere nazaran ekstra olarak depolama ekipmanı gerektirirler. Dolayısıyla ilk yatırım maliyetleri aynı güçteki bir şebekeye enerji basan sisteme oranla daha yüksektir. Amortisman hesabı devletin ya da enerji dağıtım şirketlerinin enerji satış tarifelerindeki fiyat üzerinden yapılır. Ekstra ekipmandan dolayı en uzun amorti süresi bu sistemlerdedir.

Kaynak: Ayhan KIR, Makina Mühendisi

...