0 oy
Sıhhi Tesisat kategorisinde (22 puan)
su yumuşatma cihazı kapasite hesabı nasıl yapılır. yardımcı olabilirmisiniz.

66 daire proje hazırlıyorum. şebeke ilk su yumuşatma cihaz giriyor, daha sonra da su deposuna 33 m³ lük bir kapasite var. giriş yapıyor.

şimdiden teşekkür ederim.

2 Cevap

0 oy
(51 puan)

Su yumuşatma cihazı seçerken; seçimi yapılacak cihazın kullanım ömrü, iç dolgu maddesi, ispatlanmış servis ve yedek malzeme garantisi, cihazların rejenerasyon süreleri ve sarf malzeme tüketim miktarları sizlerin arıtma cihazı seçim kriterleriniz olmalı, seçiminizi bir kere yapmalı ve yıllarca sorunsuz olarak kullanabilmelisiniz.

Piyasada; En basit şekli ile "Günlük tüketim miktarı / 4= X m3/h" olarak hesaplanmakla beraber aşağıda adı geçen kriterleri göz önüne alarak yapılacak bir seçim sistemin sorunsuz olarak çalışması anlamına gelecektir.

Belirli bir kullanım yeri ve ilgili işletme şartları için en uygun olan hidrofor tipinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır

* Çok kullanıcılı ve debi gereksiniminin zamana göre değişken olduğu uygulamalarda,toplam debi gereksinimini birden çok pompayla karşılamak doğrudur.Örneğin;toplam debi gereksiniminin 60 m3/h olduğu uygulamada tek pompalı bir hidrofor yerine beherinin debi kapasitesi 20 m3/h olan 3 pompalı bir hidrofor seçilmelidir.

*Yedekleme fonksiyonu arzulandığında hidroforun bir pompasının devre dışı kalması durumunda,diğer pompalar toplam debi gereksinimini karşılayabilecek kapasitede seçilmelidir.Örneğin; toplam debi gereksiniminin 60 m3/h olduğu bir uygulamada tek pompalı bir hidrofor yerine beherinin debi kapasitesi 30 m3/h olan 3 pompalı bir hidrofor seçilmelidir. 

*Pompa kapasitesinin ve kademe sayısının seçiminde, hidroforun alt ve üst basınç işletim noktalarının,verim eğrisinin uygun bölgesinde oluşmasına dikkat edilmelidir.

*Pompa tipinin belirlenmesinde,hidroforun çalışacağı montaj şartlarına göre NPSH karakteristiğinin uygunluğu teyid edilmelidir.Hidroforun emiş yapması gerekecekse bu durum siparişte belirtilerek,ilgili yapısal önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

*Pompa tipinin ve hidroforu oluşturan diğer yapı elemanlarının doğru seçimi için akışkanın fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınmalıdır.

*Seçilecek membranlı deponun hacmi kullanım şartlarına bağlıdır.Kesintisiz su kullanımının olduğu uygulamalarda veya frekans konvertörlü hidroforlarda depo hacmi daha küçük seçilebilirken,diğer uygulamalar için mümkün olduğunca büyük bir hacim faydalı olmaktadır. Membranlı deponun izin verilen işletme basınç sınırı,hidrofor pompalarının sıfır debide yaratabilecekleri azami sistem basıncından daha yüksek olmalıdır.

Kaynak: Permoakdeniz

(22 puan)

temiz su kapasitesi 33 ton ve temiz su hidrofor kapasitesi 10m3/h basma yüksekliği 75mss olarak seçildi. bu bilgiler  ışığında su yumuşatma cihazımın kapasitesini ne kadar seçeceğim.

(812 puan)
Merhaba,

En basit şekli ile "Günlük tüketim miktarı / 4= X m3/h" olarak hesaplayabilirsiniz. 10/4=2.5 m3/h gibi.
0 oy
(289 puan)
merhaba;

şebekeden gelen suyun karakterini bilinmesi 1.şart olmalı.yani suyun sertliğinin bilindikten sonra cıhaz seçimi yapılmalı,bu husus sizin cihazınızın kapasite seçiminde önem taşır.umumiyetle  yumuşatma cihazlarının rejenerasyon süresi cihazdan çekilen su debisine göre tayin edilir.domestik cihazlar bu düşünce altında zaman ayarlı veya çekilen su miktarına göre tayin edilmektedir.umumiyetle ıslh sistemi küçük yerlerde sadece kum tutucu işlminden sonra biriktirm deposuns gelir  oradanda  şebekeye verilir.umumiyetle şebeke suyunun sertliğini türkiyenin jeolojik yapısı icabı 20-30 F sertliğndedirancak trakya bolgsinde çorlu sanayi bölgesinde jeolojik yapısı icabı yeraltı tabakalarıındakı kaymalar sebebiyle su temin edilen artezyenlerin sertliklerinin değişebilindğini gördüm cihaz seçiminde şebeken gelen suyun önminini belirmek için veriyorumayrıca cihazınızın içindeki Na-permütünün kalitesi ve miktarı çok önemlidir.saygılarımla
...