0 oy
Isıtma Tesisatı kategorisinde (22 puan)
İki yıl önce sitemizde "ısı pay ölçerli sisteme " geçildi. Bağımsız bölümlere gönderilen doğalgaz faturaları anlaşma yapılan özel bir firma tarafından, yönetimin istekleri doğruıtusunda hesaplanıp, tanzim ediliyor... Bu sistemle ilgili esasları belirleyen yasa yönetmeliğinde, bu ücretlendirmede ortak alanlar için kullanılan ücretin belirlenmesinde ORTAK KAPALI ALAN tabiri geçiyor. Bize gelen faturalarda bu çarpan yerine uydurma bir kat vsayı kullanılıyor. Yönetici ORTAK KAPALI ALAN hesabının yapılamadığı bahane ediyor. bu nedenle kendi icat ettiği bir kat sayı kullanıyor ...Sorum şu, bir bloka ait ORTAK KAPALI ALAN  nasıl hesap edilir, bunu yaptırabileceğimiz firmalar mevcut mudur acaba?...İlginize peşinen teşekkür ederim!...

1 cevap

0 oy
(808 puan)

Merhaba,

Binalardaki gider paylaşımı 5627 sayılı Enerji VErimliliği Kanunu (Kanun No. 5627), (Kabul Tarihi: 18/4/2007) gereğince; yayınlanan, “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008, Resmi Gazete Sayısı: 26847-Mükerrer) “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik“ esaslarına göre yapılmaktadır. Aşağıdaki formüller de tamamen bu yönetmelikten alınmıştır.

Yapılan paylaşımı siz de gider bildiriminiz üzerinden aşağıda örneklendiği şekilde hesaplayarak kontrol edebilirsiniz. Aşağıda kullandığımız tüm değerler bildirimlerinizde gösterilmektedir. Bu bilgileri kontrol ederken başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız. Bir örnek dairemizi olsun, bu örnek dairemiz ve binadaki veriler de aşağıdaki gibi gerçekleşmiş olsun;

A) Gaz faturası : 10.000 TL
B) Bina sıcak su ısıtma gideri : 2.000 TL
C) Isınma gideri : 8.000 TL
D) Su faturası : 1.000 TL
E) Bina Toplam Kullanım Alanı : 19.000 m2 (sabit)
F) Daire Kullanım Alanı : 110 m2 (sabit)
G) Binada ölçülen toplan enerji : 718.254 (Binada bulunan tüm pay ölçerlerdeki hesaplanan değerlerin toplamı)
H) Daire toplam ısınma enerjisi : 2.154 (Dairede bulunan tüm pay ölçerlerdeki hesaplanan değerlerin toplamı)
I) Bina Toplam Su Tüketimi : 250 m3
J) Daire Su Tüketimi : 1,38 m3

1. Isınma Ortak Gider Payı
*Birim Fiyat = (C*30%/E) = (8.000*0,3/19.000) = 0,126316 TL
*Ortak Gider Payı = (F * Birim Fiyat)=(110*0,126316) = 13,90 TL

2. Isınma Tüketim Gideri Payı
*Birim Fiyat = (C*70%/G) = (8000*0,7/718,254) = 0,007797TL
*Tüketim Gider Payı = (H * Birim Fiyat)=(2,154*0,007797) = 16,80 TL

3. Sıcak Suyun Isıtma Gideri Payı
*Birim Fiyat = B/İ = 2000/250 = 8 TL
*Tüketim Gider Payı = (J * Birim Fiyat) = 1,38 * 8 = 11,04 TL

4. Sıcak Suyun Şebeke Suyu Bedeli Payı
*Birim Fiyat = D/İ = 1000/250 = 4 TL
*Tüketim Gider Payı = (J * Birim Fiyat) = 1,38 * 4 = 5,52 TL

5. Tüm payların toplamı
*Isınma Ortak Gider Payı+Isınma Tüketim Gideri Payı+Sıcak Suyun Isıtma Gideri Payı +Sıcak Suyun Şebeke Suyu Bedeli Payı
*13,90+16,80+11,04+5,52 = 47,26 TL’dir

"Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik" adresi: Yönetmelik Giriş

...